Vad säger Jesus till kyrkan?

Församlingen i Filadelfia får beröm för att den är uthållig mitt under lidanden och svårigheter. De kristna hade hållit fast vid Guds Ord, och deras egen svaghet gjorde dem beroende av Gud. Vi är också kallade att ta tron och livet med Jesus på allvar – då kan Gud öppna människor för evangeliet.

Församlingen i Filadelfia (Upp. 3:7–13) är en av de två församlingar i Uppenbarelseboken som enbart får beröm av Jesus och då bland annat för sin uthållighet (3:10). Detta antyder att de kristna i denna stad levde i en förföljelsesituation, och under sådana lidanden och svårigheter hade de bevarat sin trohet gentemot Jesus. När Jesus talar till församlingen i Filadelfia nämner han en nyckel (3:7), en dörr (3:8) och en pelare (3:12). Vi skall först se vad som sägs om dörren.
I. Dörren
Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig /… / (3:8). Ordet dörr (eller port) har i Bibeln olika betydelser. Det kan beteckna ’frälsningens port’ om vilken Jesus säger: Gå in genom den trånga porten (Matt. 7:13) och det är också i den meningen Jesus talar om sig själv som dörren (Joh. 10:7), men samma ord används även i Skriften för att beskriva en öppenhet bland människor för budskapet om Jesus och för kristet arbete. Det är i den betydelsen Paulus använder ordet när han säger: I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete (1 Kor. 16:9). Vi skall inte förvånas över det tillägg Paulus sedan gör: Jag har också många motståndare. När budskapet om Jesus har framgång och bär frukt, möter det även motstånd. Det hör till, och vi skall i vår egen situation inte heller räkna med något annat.
Så var det alltså i Filadelfia: där var motståndet mot de kristna så hårt att Jesus talar om Satans synagoga. Men Jesus säger också, att några av motståndarna skall komma till tro: Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär (3:9). Det betyder inte att de kristna skulle komma att dyrkas och tillbedjas, utan det betyder att några av förföljarna och belackarna skulle förstå att Jesus lever och att den kristna tron är sann.
Paulus bad sina trossyskon om förbön för att Gud skulle öppna denna dörr för evangeliet: Be /… / för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet (Kol. 4:3). Det var denna dörr för ordet som stod öppen i Filadelfia.
Nu fanns det emellertid ett samband mellan den öppna dörren i Filadelfia och de kristnas ställning, som vi måste uppmärksamma. De får beröm för några olika saker:
a. de var svaga i sig själva: /… / din kraft är ringa /… / (3:8). Vi inbillar oss, att vi själva måste vara andligt starka för att Gud skall kunna använda oss. När vi upplever vår egen svaghet har vi lätt för att misströsta, men då tänker vi alldeles fel. Vår egen svaghet är tvärtom en förutsättning för att Gud skall kunna använda oss i sin tjänst eftersom hans kraft fullkomnas i svaghet (2 Kor. 12:9).
b. de hade hållit fast vid Guds ord: /… / du har hållit fast vid mitt ord /… / (3:8). Detta är i alla tider helt avgörande! Vi som bekänner oss som kristna har alla ett ansvar för att den kursen ligger rätt.
c. de hade inte förnekat Jesus: du har /… / inte förnekat mitt namn (3:8).
Denna triad av bibliska sanningar är fortfarande en levande verklighet: där människor på biblisk grund, mitt i sin egen svaghet, lever i beroende av Jesus och inte förnekar honom, kan Gud öppna dörrar för frälsningens budskap. Det finns också stängda dörrar och dem är det ingen idé att försöka forcera. Är dörren stängd för Herrens ord får du bedja. Jesus har nyckeln och det är bara han som kan öppna.

II. Nyckeln
Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna /… / (3:7). Jesus talar medvetet om sig själv som den Helige, vilket betyder att han är Gud. Att Jesus är den Sanne innebär att han är Sanningen. Davids nyckel (läs Jes. 22:22!) finns i Jesu hand, och detta är Bibelns sätt att uttrycka att Jesus har all makt och auktoritet. Framför allt har Jesus makt att frälsa oss från synden och ge oss evigt liv. Det är genom sin seger på korset och genom sin uppståndelse från de döda som Jesus har den makten.
Den bibliska lärdomen för oss i detta är, att vi alltid är beroende av Jesus om arbetet i Guds rike skall bära frukt och bli bestående. Är vi inte medvetna om att det är så, är vi andligt blinda. Jesus har både ’frälsningens’ nyckel (som gäller förlåtelsen och ett nytt liv med Gud) och ’tillfällets’ nyckel (som gäller öppenheten för Guds ord).

III. Pelaren
Här läser vi om löften inför framtiden som måste få alla Jesu vänner på jorden att jubla: Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det (3:12). Pelare! Ingenting skall kunna skaka eller rubba oss hemma hos Gud. Det skall bli något helt nytt. Guds barn skall även få tre nya och underbara namn, säger Jesus: min Guds namn, namnet på min Guds stad och mitt eget nya namn (3:12). Så länge vi lever här på jorden kommer dessa perspektiv inför framtiden att vara ofattbara för oss, men det är som det heter i en sång: Vilken dag det skall bli /… /.
Jesus talar om ’pelare’ i himmelen. Men det behövs även människor som är ’pelare’ här på jorden, dvs. människor som tar tron och livet med Jesus på allvar. Jesus kallar dig att leva ett sådant liv. Är du beredd att följa den kallelsen? Håll fast det du har, så att ingen tar din krona (3:11)!

Ingemar Rådberg
VDM, fil. dr, Lödöse

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan