Kategori: Augusti/September 2004

Hosea och Joel – profeter i Gamla testamentet

Tolvprofetboken. Vårt Gamla Testamente avslutas av tolv profeter, som verkar under tiden 750–400 före Kristus. Utgångspunkten är det ömsesidiga förbund som Gud ingått med Israels folk. När Israel överger gemenskapen med sin Gud, söker hjälp hos andra och inte följer hans bud utan går sina egna vägar, då sänder Gud… Läs hela artikeln »

Mission möjlig

Etiopien är ett land som väger mellan hopp och förtvivlan.
Men det finns även unga människor som längtar efter verkligt liv.

Vad säger Jesus till kyrkan?

Församlingen i Filadelfia får beröm för att den är uthållig mitt under lidanden och svårigheter. De kristna hade hållit fast vid Guds Ord, och deras egen svaghet gjorde dem beroende av Gud. Vi är också kallade att ta tron och livet med Jesus på allvar – då kan Gud öppna människor för evangeliet.

Guds tilltal till oss i dag

Alla levande kristna vet att Gud talar till sitt folk genom sitt Ord, Bibeln. När Gud talar handlar det inte bara om att han drar upp de stora och principiella riktlinjerna i sitt Ord. Han talar också mycket konkret. Om vi lyssnar noga kan vi därför urskilja hur Gud på… Läs hela artikeln »

Religionsfrihet eller frihet från religion

Det handlar om mycket mer än statens vilja att bygga ett konfliktfritt samhälle – eller avstyra reli­giösa avarter. Det handlar om människans frihet att yttra sig offentligt och att låta sin tro synas och märkas där hon bor, lever och arbetar. Vad händer med samhället när en stat minskar enskilda människors rätt att utöva en tro och att yttra den fritt?

Guds goda vilja med människan

Vad handlar kristen tro om?
En hel skapelse, goda intentioner och Guds kärlek
men också om syndafall och frälsning – vad innebär det?
Hur var det tänkt från början och vad hände sedan?
Vi går till Bibeln och gör en tillbakablick.

Jesus vill tillfredsställa vår livstörst

en dag kring lunchtid ger sig en kvinna iväg ensam för att hämta vatten. Man kan spekulera om varför hon gör det mitt på dagen när solen steker och varför hon gör det för sig själv. Troligtvis var det, under denna tid, vanligt att stadens kvinnor gav sig iväg i… Läs hela artikeln »

Konfirmand på läger – ett liv som ger liv

Konfaläger i Skåne De flesta av konfirmanderna kommer från Skåne, men några är mer långväga ifrån. Några vet inget eller inte så mycket om kristen tro när de börjar lägret, andra har mer kunskap. Detta påverkar hur ledarna planerar konfirmandkursen. Efter läg­ret ska alla ha fått tillräcklig kunskap om vad… Läs hela artikeln »

Ska jag ta vara på min bror?

Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. 5 mos. 15:11. Kain frågar Herren: Skall jag ta vara på min broder? Så har Adams barn frågat generation efter generation. Herren undervisar sitt folk genom Mose: Du skall villigt öppna din hand… Läs hela artikeln »