Bli en tillbedjare – du också!

Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra (ur Matt. 2:1–12).

Det är uppenbart att även hedningarna runt Israels folk på Gamla testamentets tid kände till Guds löfte om att en stor kung skulle födas i Juda. De skulle t.o.m. komma och uppvakta och hylla honom. På flera ställen förutspås detta: …kungar från Saba och Seba skall bära fram gåvor (Ps. 72:10b) och: Skaror av kameler skall övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall de alla komma, guld och rökelse skall de bära. De skall förkunna Herrens lov (Jes. 60:6).

Det måste ha väckt stor uppståndelse i Jerusalem då dessa förnäma män red in. Om de bara varit några simpla herdar hade de säkert inte fått audiens hos kungen. Det är imponerande med vilken iver och övertygelse de letade efter den nyfödde.

Men överraskande är det att endast de vise männen lämnade staden för att i Betlehem söka efter barnet. Tänk vad blinda översteprästerna och de skriftlärde måste ha varit! Här går de och väntar på den Messias som hela Gamla testamentet talar om. Så kommer det några stjärntydare från främmande land och berättar att de sett hans stjärna. Då citerar de ett avsnitt ur Skrifterna som talar om var han skulle födas, men blir inte nyfikna på vad detta handlar om. De gör ingen ansträngning att själva följa med.

Visst är det lätt att döma dem. Men hur gör jag? Kanske jag är duktig på att veta vad som står i Bibeln och hur man hittar i den. Ofta har jag ett färdigt svar på frågor som människor ställer om kristen tro. Jag är kanske med i aktiviteter som har som mål att föra människor till Jesus. Men behöver jag själv också så att säga gå med till Betlehem och tillbe?

När de vise männen väl kommit ut ur Jerusalem på väg mot Betlehem såg de den speciella stjärnan igen. Detta gjorde dem väldigt glada. Med till synes stor övertygelse om att de hamnat rätt gick de in i huset och fick se barnet och dess mor, Maria. Utan tvekan och människofruktan föll de ner och tillbad det.

Trons blick ser det som inte är synligt för ett mänskligt öga. Kungarnas kung får ta emot guldet, vår Överstepräst tar emot rökelsen och vår Frälsare får myrra som förberedelse för sin begravning (Joh. 19:39). Bli du också en av de sanna tillbedjarna som tillber i ande och sanning! Det är sådana tillbedjare Fadern vill ha.

Bön: Herre, låt mig inte bara vara en som pekar på dig för andra utan också själv tillber dig med uppriktigt hjärta. Hjälp mig ta dig på orden och tro evangelium.

Stefan Ekström

Predikant och byggare, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan