Jesus är världens ljus

Många har genom åren förargat sig på Jesus och de anspråk han gör: Han är det enda ljus som kan besegra mörkret i världen och i människans liv. Han är också Gud, HERREN – och därför finns det täckning bakom hans ord.

Ljuset har en avgörande betydelse för vårt dagliga liv. Det är en förutsättning för att vi ska kunna se och uträtta saker. Utan ljus ligger hela tillvaron i mörker. Vi förlorar förmågan att orientera oss. När Gud i begynnelsen sade sitt mäktiga: Varde ljus,1 gav han både liv och de förutsättningar vi behöver för att kunna leva.

 

Ljus och mörker

Ljus kan används som bild för liv, glädje och hopp, medan mörker får stå som bild för det motsatta. Vi kan tala om ljusa framtidsutsikter eller om att mörka skyar lägrar sig över livet.

Bibeln använder mörker som en bild av fångenskap under synd, död och onda makter. Att bli frälst och befriad ur detta tillstånd och få del i det eviga livet, kallas att gå från mörker till ljus.2 För den människa som finner sina rötter i Gud och får gemenskap med honom som är Livets ursprung och källa, träder meningen och målet med livet fram. Hon får ljus. Motsatsen är att famla i mörker som en blind, att vilsen irra omkring utan mål och mening. Utan Gud lever människan i mörker, med honom blir livet ljust.

 

Goda och dåliga ljus

Gud har gett oss våra sinnen för att vi ska kunna orientera oss här i världen. Förståndets ljus, förmågan att tänka och forska har vi också fått. Dessa gåvor ger ljus inom sina områden, men förmår inte att bryta det andliga mörker som sedan syndafallet lägrat sig över mänskligheten.

Olika tankesystem framträder med löfte om att ge mänskligheten det fulla ljuset och att föra oss till det förlorade paradiset. Efter en tid visar det sig att de bara leder djupare in i vilsenhet och mörker.

Jesus kallar Johannes döparen en lampa som brann och lyste.3 Han gav ljus åt människor när han vittnade om ljuset. Men när det verkliga ljuset, världens ljus och sol, gick upp då förbleknade lampan.

 

Det sanna ljuset

Firandet av lövhyddohögtiden var just avslutad. De stora ljus som man tänt på tempelplatsen och som lyst upp hela Jerusalem hade slocknat. Men kvar dröjde det som högtiden aktualiserat, Guds vägledning och beskydd av sitt folk under ökentiden och hans påtagliga närvaro i eldstoden.

Det är då Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.4 Jesus gör alltså anspråk på att själv vara det sanna ljuset, och lovar sina efterföljare evigt liv och trygg vägledning fram till livets mål.

Det är en mäktig självbekännelse och ett väldigt löfte. Den ende som i sanning kan säga så är tillvarons Herre. Han som har hela perspektivet från tillvarons begynnelse till dess slut i sin hand. Genom Jesus är det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor5 närvarande i vår värld. Han är det verkliga och fullkomliga ljus som profeten på Guds uppdrag utlovade när han sade: Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. 6

 

Ljuset befriar

Mitt i mänsklighetens mörker av synd, lidande, död och dom finns nu det ljus som driver bort mörkret och befriar oss ifrån det. Ljus betyder alltså frälsning från de makter som är oss för starka. Genom Jesus har Jag Är,7 alltså Herren själv, stigit ned till oss för att ta upp kampen mot mörkrets makter som håller oss i fångenskap och besegra dem. Han har kommit för att befria oss, så att vi med glädje kan bekänna: Herren är mitt ljus och min frälsning.8

Det finns nu räddning från det hemska öde som heter att dö i sina synder,9 det vill säga att möta döden och domen utan att vara försonad med Gud. Det finns nu räddning till ett evigt liv och en vandring med honom som är livets och ljusets källa. Att Jesus är världens ljus betyder alltså att han kommer med frälsning och liv, liv som innebär gemenskap med Gud.

 

Ljuset avslöjar

Det betyder också att han kommer med ljus i betydelsen uppenbarelse. Han kastar ljus över sådant som ligger i mörker och skugga för oss. Han gör vår himmelske Fader känd och uppenbarar hans vilja i världen. Det är fråga om verklig upplysning. Ljuset tänds och vi kan se. Det är först smärtsamt, eftersom ljuset avslöjar hur långt borta från Gud vi är och hur djup vår fångenskap är. Men för den som är beredd att tillstå detta och ge ljuset rätt, väntar glädjen över befrielsens under.

Det sammanhang som detta ord av Jesus står i, visar på den kamp det blir när ljuset kommer för att driva bort mörkret.10 Somliga håller envist fast vid det ’gamla’ livet. De vill inte ge upp sitt eget och erkänna sin ofrihet, utan tar avstånd från Kristus-ljuset. De stannar kvar i sitt mörker. Andra som dras till ljuset erkänner sin oförmåga och sitt mörker och låter ljuset driva bort det. En man som var född blind blir ett exempel på den senare hållningen. Han får uppleva hur mörkret drivs undan och han får alltmera ljus. På så vis blir han ett levande vittne om att de rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd.11

 

Ljuset vägleder

En tredje aspekt är att ljuset vägleder. Bibeln talar om att vandra i ljuset.12 Livsvandringen blir då inte famlande och vilsen, utan man får ledning och ljus så att man kan vandra trygg. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus, lyder löftet från Jesus. Liksom Gud en gång gick före sitt folk och ledde det genom öknens faror och mörker till det land han lovat, så lovar Jesus själv att lysa och leda oss.

Han ger ljus över verkligheten. Han hjälper oss att genomskåda lögnen. Han avslöjar farorna och leder oss genom de svårigheter som möter på vägen. När vi snubblar och faller sträcker han ut sin hand för att hjälpa oss upp, så att vi inte blir liggande utan reser oss, borstar av smutsen och vandrar vidare. Den som vandrar i hans fotspår kan verkligen säga: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.13 Han är ju Ordet 14 som själv går med och ger ljus steg för steg genom hela livet. Till slut för han alla som vill tillhöra honom trygga genom döden till ljuset och glädjen hemma i vår Faders hus.

Varde ljus

Genom evangeliet om Jesus går ett nytt och mäktigt Guds ”Varde ljus” ut i mörkrets värld. Gud har tänt det sanna och fullkomliga ljuset som ger frälsning, upplysning och säker vägledning. Jesus är det ljus som driver bort mörkret. I hans ljus kan vi lära känna den Gud som är vårt ursprung och vårt mål och finna meningen med våra liv.

Jesus är världens ljus. Inte en enda människa står alltså utanför. Det Jesus är, det är han för alla människor och därmed för varje människa. Det finns inget mörker som är så djupt att inte han kan driva bort det när man tar emot honom.

Det är en majestätisk självbekännelse Jesus avlägger, och det är ett oerhört löfte han ger dem som vill överlåta sina liv åt honom, när han lovar dem livets ljus, det ljus som ger liv och som för till livet. Att reaktionerna blir starka är inte förvånande. En del tar upp stenar för att kasta på honom, medan andra faller ned och tillber honom.15

Enligt Johannesevangeliet avslutar Jesus sin offentliga gärning med en inträngande uppmaning till oss var och en om att ta vara på de möjligheter som genom honom kommit oss till del:

Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.16

Lars-Åke Nilsson

Bibelskollärare, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan