Ett ljus som avslöjar och ger liv

… ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna … Luk. 2:22–40

Orden är hämtade ur Symeons lovprisning. Symeon var en gammal man som fått en uppenbarelse av Anden: han inte skulle se döden förrän han hade sett Messias, ”Herrens Smorde”. Ledd av Anden kommer han till templet, samtidigt som Jesus bärs fram av Josef och Maria. Han förstår att detta barn är Messias, han tar det i sina armar och prisar Gud – bland annat med orden att detta barn är ”ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna”.

I denna rad finns två ord som innebär att göra synligt/ visa/avslöja. Det är orden ”ljus” och ”uppenbaras”. Jesus ska genom den han är, genom sina gärningar och genom sina ord avslöja sanningen om Gud och om människan – först för sitt eget folk och sedan för hedningarna, alltså för oss.

Om Gud? Skulle Jesus göra Gud synlig? Kanske, men Gud har ju redan visat sig. Han har avslöjat sin eviga makt och sin gudomliga natur genom det han har skapat, till exempel jorden med sin avpassade gravitation och sitt ideala avstånd till solen, den mänskliga hjärnan, alla våra komplexa men funktionella sinnesorgan och vattnet med sina speciella egenskaper. Allt är så storslaget och ändamålsenligt att det måste ligga en överlägsen intelligens bakom. Och Jesus visade verkligen också detta genom de under han, som sänd av Gud, gjorde. Han botade sjuka, han uppväckte döda och han uppstod själv från de döda.

Men det Jesus framför allt skulle avslöja var Guds frälsningsplan. Gud älskade sin mänsklighet så mycket, att han sände sin Son till jorden och i döden för att ta syndens konsekvenser på sig. En gång för alla skulle människornas alla synder sonas på korset. Och som ett bevis på att detta var fullbordat och mottaget av Gud Fadern, återkom han till livet. Detta ska nu inte ligga fördolt utan spridas och göras synligt för alla folk. Och detta är det första och viktigaste som Anden låter Symeon säga: mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk. Jesus – ”Herrens frälsning” på hebreiska – det namnet skulle barnet få, det hade Gud meddelat Josef genom sin ängel.

Om människan? Ja, Jesus skulle avslöja sanningen om henne; att hon i sin synd och sin bortvändhet från Gud är död och förlorad. Men också visa att hon kan bli frälst och få evigt liv genom att ta emot gåvan som Gud vill ge: syndernas förlåtelse i Kristus. Men Jesus skulle också undervisa om det underbara och ljusa liv varje människa kan få leva här på jorden: i frid och trygghet i gemenskapen med Gud, och i godhet och kärlek i en församlingsgemenskap. Detta ligger också i Symeons ord att Jesusbarnet är ”ett ljus”.

Jesus säger om sig själv: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Du kan ha livets ljus – du kan få leva ett liv i Guds vilja, ett verkligt meningsfullt och rikt liv.

Bön: Jesus – tack för att du kom! Lovat vare ditt namn! Kom och gör dig ännu mera synlig i våra liv, så att vi kan visa något på dig genom vårt sätt att leva.

Bo Persson, ELM-predikant och f.d. rektor, Viken

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan