Följ med till FFG!

En utbildning som syftar till att rusta människor för tjänst i kyrka, mission, samhälle och akademi

Tåget är i tid, denna för många av oss ovanliga, snörika vinter. Spårvagnen tar mig från stationen till Korsvägen – en trafikplats där ett stort antal busslinjer, spårvägar och bilgator möts. Trafikmyllret kantas av Universeum, Svenska Mässan, porten till Liseberg, Gothic Hotel Towers och uppe i en sluttning några vita, låga träbyggnader som avviker – Församlings­fakulteten (FFG) har verkligen en utsökt placering mitt i centrala Göteborg!

Birgitta Ellison, som jobbar på FFGs expedition, visar mig runt i de lokaler FFG hyr. Expedition, kontor, ett par lektionssalar, läsplat­ser för ca tjugo studenter, fika­rum – med utsikt ut över Korsvägen – lektionssal, bibliotek med hyllmetrar med böcker utspridda i bokhyllor överallt, och på översta våningen ett nyinrett kapell (samt ett litet gästrum för övernattare).

Bibelskola och forskning
Efter en kopp kaffe går jag en trappa ner där Rune Imberg (tidigare rektor på FFG) undervisar de femton eleverna i Bibelskola Göteborg. Han berättar först att byggnaderna vi är i utgör ett s.k. landeri, byggt ca 1750 som lantställe för en riksdagsman. Sedan handlar det om Ignatius, Polykarpus och Ireneus och deras insatser för att leda den tidiga kyrkan rätt, gentemot bland annat gnostiska strömningar.
Rune berättar senare om sitt ansvar för forskningen på FFG:
– Just nu pågår ett projekt med elms 100-årsskrift samt ett om splittringen mellan EFS och ELM. Om Församlings­fakulteten kan utöka sin satsning på forskning finns vi med på banan, och det kan få långsiktig effekt i relationen till universiteten och högskolorna.

Middagsbön och lunchdags
Tio minuter över elva är det middagsbön – kapellet är fullsatt. Ett sammanträde har pågått på förmiddagen så flera präster och lärare deltar också, liksom några studenter från universitetet. Jakob Appell leder bönen som både är växelläsning enligt Tidegärden, fri bön och kraftfull psalmsång. ”Låt mig få höra om Jesus …” Dagarna inleds också med morgonbön.
I lunchrummet börjar så de fyra mikrovågsugnarna gå igång. Medhavd eller inköpt mat värms och äts. Samtalen och diskussionerna är igång. Stämningen är god och glad. Studenter på FFG, bibelskolan och från universitetet blandas med lärare.

I mötet med rektor
Sedan den 1 juli 2009 är Johannes Hellberg rektor på FFG. Han valde en gång mellan teologi och att bli civilingenjör – det blev teologi på Göteborgs universitet 1994. Då blev FFG viktigt för honom och han erbjöds så småningom även att undervisa här. Johannes undervisar nu i hebreiska och GT på teologutbildningen (TU) samt i bibelkunskap på bibelskolan. Han berättar hur FFG startade:
– 1924 rådde prästbrist, många hade inte råd med gymnasiet. Prosten Isaac Been startade en insamling och fick på fyra år in 20 000 kr som överlämnades till Kyrkliga Förbundet (KF). De startade ”prästgymnasiet”, särskilt inriktat för dem som skulle läsa teologi på universitetet. Vid gymnasiereformen 1967 hette det ”Göteborgs Enskilda gymnasium” och hade endast en klass per årskurs. I början av 1990-talet expanderade det, har i dag 460 elever och lever vidare som LM Engströms gymnasium.

Johannes berättar vi­dare att FFG har sitt ursprung i sommarkurser på Örtagården utanför Ud­devalla. 1993 star-
­­ta­de FFG med kom­pletterande undervisning för universitetsstudenter m.fl. Bengt Birgersson och Torbjörn Johansson höll i den.
År 2000 antogs de första studenterna till FFGs heltidsutbildning Teologisk utbildning för kyrka och samhälle (TU). I dag är utbildningen treårig, studenter tas in vartannat år och därför finns det under det här läsåret endast ’tvåor’ på FFG. Antalet elever i en kurs har hittills varit mellan sex och tolv. Utbildningen är kostnadsfri och eleverna får stipendier från Pibus1 som motsvarar studiehjälpen.
Teologutbildningen fick förra året EEAA-ackreditering2 och därmed en riktig ’kvalitetsstämpel’. Det innebär bland annat att det är möjligt att fortsatta teologiska studier på avancerad nivå vid ca 400 lärosäten i världen.
Har studenterna som går här tydliga mål för utbildningen? undrar jag.
– Flera som gått här har prästvigts, svarar Johannes, men nästan ingen kommer hit som ’prästkandidat’, men under åren formas oftast en önskan till någon slags tjänst.

Studierektor och lärare med PR-ansvar
Efter lunch väljer jag bibelskolans lektion ”Vem är Jesus?” med Jakob Appell i stället för grekiskan för teologstudenterna. Jakob är studierektor och lärare på bibelskolan samt landsekreterare i KF på en halvtid. Han är också deltidsanställd på LM Engströms gymnasium. Genom de här tre uppdragen får han kontakt med ungdomar och kan sprida info om FFG och bibelskolan.
– Bibelskolan vill ha en kyrklig profil med det som förenar kyrkan i alla tider: att be med Tidebönen och att hjälpa människor att leva i kyrkans gudstjänster. Vi vill också skapa en miljö där man kan växa som människa. Men vi försöker undvika en särskild ungdomskultur; vi har inte heller något internat här, berättar Jakob.

Kvällsbibelskola
Tisdag kväll och det står Lärjungaskola på programmet, ett samarbetsprojekt mellan Församlingsfakulteten och Kyrkliga Förbundets Unga. Varje vecka har ett tema och kvällens föredrag, som handlar om manligt och kvinnligt i församlingen, hålls av Rune Imberg. De som deltar går bibelskolan, teologutbildningen eller ’bara bor i stan’. Målet med lärjungaskolan är att ge unga vuxna hjälp till att leva som Jesu lärjungar. Dessutom anordnas av FFG två lördagar per månad en kurs i troslära och bibelkunskap – i vår undervisar Bengt Birgersson, Rune Imberg, Timo Laato och Rune Söderlund.

Efter middagsbönen på onsdagen går tåget tillbaka till Lund. Att med egna ögon ha fått se Församlingsfakulteten och där möta lärare och studenter har varit mycket värdefullt. Att bli rustad för tjänst i Guds rike är nödvändigt för alla Jesu lärjungar.

Eva Andersson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan