Kategori: April 2010

Nytt liv till en hel familj

Svår uppväxt, sexuellt utnyttjad, på gatan som 14-åring och apatisk inför livet. I dag tre egna barn, framtidsplaner för dem och sig själv – och trygghet och glädje i Gud, mitt i vardagsbekymmer och fattigdom.

Min Jesus lever, därför vill jag leva …

Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Hosea 6:1–3

Följ med till FFG!

En utbildning som syftar till att rusta människor för tjänst i kyrka, mission, samhälle och akademi

Korsets prägel på tro och liv

Allt är inte vad det vid första anblicken synes vara. Bakom det oansenliga och svaga kan dölja sig det motsatta. Så är det med Jesus och tron på honom. Vid Jesu kors finns en kraft och ett hopp som förändrar och bär.

Guds räddningsplan enligt Hebreerbrevet

Hebreerbrevet är en proklamation av hur Jesus, Sonen, uppfyllt allt vad det gamla förbundet handlade om – och av hur Gud har talat till oss genom Honom.

Reformationen – en förnyelse av kyrkan i Europa

Staden Worms i Tyskland, år 1521. Han stod där ensam. Framför den unge mäktige kejsaren. Framför furstar och bis­kopar och adelsmän. Han hade blivit anmodad att ta tillbaka sådant han sagt och skrivit i flera år nu. Åklagarna hade lagt fram hans skrifter på bordet. ”Är det dina skrifter? Tar du tillbaka?” Till slut svarade han. ”Ja, det är mina skrifter. Jag kan inte ta tillbaka om ni inte med Skriftens ord eller klara förnuftsskäl kan visa mig att jag har tagit miste. Här står jag och kan inte annat. Så hjälpe mig Gud. Amen.” När han kommit tillbaka från mötet inför kejsaren, Karl V, och mötte sina vänner på värdshuset berättas det att han jublade och sträckte armarna mot himlen: ”Jag är igenom, jag är igenom.” Mannen hette Martin Luther. Vi är mitt inne i Reformationen. Vad var det som höll på att hända?

Drabbad av sjukdom

Att bli sjuk är svårt. Det är dubbelt svårt. Det onda som plågar kroppen påverkar hela människan. Hon förlorar också den invanda tryggheten att vara frisk och stark och kunna sköta sina saker. Nu har hon drabbats av detta onda. Hon vet inte vad det är. Men hon har fått… Läs hela artikeln »

Träd in i påsken – en livsvandring i korsets tecken

”Se vi gå upp till Jerusalem, i heliga fastetider …” sjunger vi som förberedelse inför påskveckan, den heliga veckan. Just i dessa dagar får vi vandra med Jesus in i och genom hans lidande, och uppståndelse – till rannsakan och till liv.