Mission med fokus på Sverige

Det har hållits möte i Hjärsåslilla i nordöstra Skåne. Ämnena var tydliga och provocerande: Hur når vi nya människor? Hur startar vi nytt? Endast Bibeln, Guds eget ord, kan ge frimodighet, nu och framöver.

Klockan närmar sig halv elva och det strömmar folk till Knislinge kyrka och gudstjänsten där.
Den torra och lätta snön har övergått i till smutsiga snövallar och förrädiskt hal is på parkeringar och vägar.
Kyrkan är i det närmaste fullsatt och efter en predikan över ett av Jesu namn – Immanuel, ”Gud med oss” – får vi fira nattvard tillsammans. På vägen ut får jag tillfälle att ställa en fråga till kyrkoherden, Staffan Fredin.
– Vilken roll tror du församlingen i Knislinge spelar för ELM/ELM Syd/ELU?1
– Jag hoppas att församlingen kan hjälpa ELM att bli mer öppen och att våga samarbeta mer frimodigt med den lokala kyrkoförsamlingen, för det är fortfarande så att Svenska kyrkan har lättare för att nå nya människor genom bland annat de kyrkliga handlingarna och via vardagsverksamheten, svarar Staffan.
– Och den fromhet som ELM står för bidrar till att församlingen har något rejält att ge dessa människor, avslutar Staffan, innan han fortsätter hälsa på fler gudstjänstdeltagare.

Förväntan och visioner
Vilken förväntan har då ELMs nye missionsföreståndare Erik J. Andersson på ELM Syds januarimöte som ska hållas i eftermiddag i Hjärsåslilla missionshus? Jag hinner även prata lite kort med honom.
– Jag hoppas att det ska bli ett tillfälle där Gud låter oss se vad vi har i Honom – försoning, gemenskap, glädje och hopp – men också att han ska tända en längtan i oss att på nytt försöka nå ut med budskapet om honom i missionslandet Sverige, svarar Erik.
Efter lunchen inleder Viktor Lindén mötet med att bland annat hälsa från ELM Syds ordförande Anders Månsson, som ligger hemma i sjuksängen med influensan som sällskap. Med 2011 års tema, ”Kraften i Guds ord” (Rom. 1:16), ringande i våra öron och efter en stunds förbön, kliver så Erik J. Andersson upp i den ståtliga talarstolen. Han tar sin utgångspunkt i Bibelns berättelse om Nehemja som fick Guds kallelse att bygga upp Jerusalems raserade murar.
– ”Mitt land ligger i ruiner …”, klagar Nehemja. Sverige ligger i ruiner, fortsätter Erik. Låt oss stå upp och bygga! fortsätter både Erik och Nehemja. Hur ser det ut i din stad, i din by, i din ICA-butik? Har människorna där fått höra om Jesus? Är det kanske dags för dig att ta steget och säga ”Låt oss stå upp och bygga …”?
Frågorna är närgångna och hemläxan tydlig – liksom den avslutande bönen: ”Herre, ge oss nåden att känna nöden för alla dem som går mot döden.”

Egna samlingar för barnen
Barnen har egna samlingar, både under gudstjänsten i kyrkan och under eftermiddagspassen i missionshuset. Där dramatiserar de bland annat berättelsen om den lame mannen och hans fyra vänner som bar honom till Jesus. ELM Syds barnverksamhetsinspiratör Kristina Runeson leder samlingarna tillsammans med Frida och Malin Ekström.

Tre seminarier i angelägna ämnen
Efter kaffet och de goda kakorna, som människorna i hemmaföreningen ordnat med på ett i vanlig ordning utmärkt sätt, tar seminarierna vid. Martin Svensson, ungdomssekreterare i ELU, leder ett seminarium med temat ”ELM nu och framöver”.
– Martin, lyft fram en viktig sten i det fortsatta bygget av Guds rike! Och Martin svarar med att citera Eriks avslutande bön:
– ”Herre, ge oss nåden att känna nöden för alla dem som går mot döden.” Det är min bön, för mig och för ELM. Om Herren svarar genom att ge oss den nöden, så tror jag att mycket förändras till det bättre. Fler människor kommer då in och berikar vår gemenskap, och syskonkärleken och omsorgen mellan oss i missionsföreningen kommer som ett brev på posten.
Daniel Ringdahl, ordförande i ELU, leder ett seminarium med temat ”Hur når föreningen nya människor?”
– Daniel, vad är ELUs vision när det gäller att starta nya föreningar?
– ELU ser ungdomsgrupperna som sin huvuduppgift, men de senaste åren har medvetenheten ökat om att vårt arbete måste ske i samarbete med föreningar på de olika orterna. Ska vi kunna starta nya ungdomsgrupper bör det helst finnas kristna gemenskaper på plats, så att vi kan leda ungdomarna in i ett regelbundet gudstjänstfirande. ELU finns gärna med i utvecklingen av det arbetet.
Erik J. Andersson fortsätter i sitt seminarium på temat ”Starta ny förening”.
– Erik, du talade mer om att bygga nya föreningar än att lägga ner. Finns det någon särskild plats vi ska be och arbeta mer konkret för?
– Var och en har förstås ett uppdrag och ett ansvar i sitt närområde. Oavsett om det är ett villakvarter, ett hyreshus eller en by eller stad. Eller en familj, en arbetsplats eller skola. Vart Herren vill leda vet jag inte, det är också ett böneämne: ”Herre, led du till rätt plats.”

Samarbete om samordning
– Viktor Lindén, till sist – ELM Syd, ELM, ELU och Hjärsåslilla – vem är det egentligen som står för den här dagen och vilka olika uppgifter har ni haft?
– Ja, det är en salig blandning … Av tradition har mötet varit ELM Syds, men nytt för i år är att ELU är medarrangör; Martin Svensson och Daniel Ringdahl är tydliga bevis på det. Även ELM är representerade i form av Erik J. Andersson. Det har också varit gemensamma förberedelser inför mötet. Hjärsåslillaföreningen har bistått med markservice. Roligt med samarrangemang, tycker jag, för frågorna som berörs är ju i hjärtefrågor för alla delar i ELM-sfären!

Efter ett möte som detta får det vara hur det vill med den skånska vintern och den förrädiska isen, den bleknar och smälter i ljuset och värmen från Gud och den kristna gemenskapen.

Magnus Nilsson, Hanaskog

1. ELM – Evangelisk Luthersk Mission, se www.elmbv.se
ELU – Evangelisk Luthersk Ungdom, ELMs ungdomsorganisation,
se www.elungdom.se
ELM Syd – Evangelisk Luthersk Mission Syd, se www.elmsyd.se

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan