Kenya i fokus

Erling Lundeby ser optimistiskt på framtiden. På flera håll i Kenya upplever man en väckelse, berättade han på missionsdagen på Missionsgården Strandhem den 14 mars.

Erling Lundeby ser optimistiskt på framtiden. På flera håll i Kenya upplever man en väckelse, berättade han på missionsdagen på Missionsgården Strandhem den 14 mars. I Nairobi har många mötts av Guds ord under lunchpredikningar i biograflokaler, som kristna har hyrt för att kunna vittna för sina medmänniskor. Andra kristna låter trycka upp enkla flygblad med evangelium för att nå onådda. I de afrikanska kyrkorna finns också flera dynamiska ledare. I Pokot i västra Kenya döptes över 500 nyomvända förra året! Ändå är det inte denna siffra som Lundeby lyfter fram som det stora underverket. Det verkligt stora är att en – just det, en enda! – muslim bland digofolket i Kenyas sydöstra hörn låtit döpa sig.

Ett 80-tal missionsintresserade hade vikt lördagen för temat ”Kenya 50 år”. Bland dem fanns flera missionsombud från olika föreningar. Det danska missionärsparet Helen och Preben Koefoed-Jespersen, som reser till Kenya till hösten, presenterade sig med humor, värme och glädje.

Inbjudna föreläsare var Rune Imberg, studierektor på Församlingsfakulteten i Göteborg, och Erling Lundeby från Fjellhaug Skoler i Oslo, båda med många års erfarenhet av missionsarbete i Kenya.

 

HISTORISK ÅTERBLICK

Rune Imberg gav en lättlyssnad, innehållsrik och ytterst intressant historisk återblick på MBV:s arbete i Kenya. Han konstaterade att man redan i 1920 års årsberättelse kan läsa om att MBV börjat rikta blickarna mot ett nytt missionsfält. Ändå skulle det dröja ända till 1948 innan de första missionärerna var på plats i Kenya!

Rune Imberg, som forskat grundligt i MBV:s historia, redogjorde för hur pionjären Martin Lundström påverkat inriktningen av MBV:s arbete i Kenya ända in i dagsläget. Han belyste även utvecklingen inom den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK).

 

DAGENS SITUATION OCH FRAMTIDEN

Erling Lundeby beskrev dagens politiska, sociala och ekonomiska situation i Kenya. Landet kännetecknas av etnisk oro och korruption på alla nivåer. Samma oro gör sig på många sätt gällande inom kyrkan, där en politiskt präglad ledarstil och filosofi har trängt in. Liksom i Västvärlden märks en ökande sekularisering och olika teologier gör sig gällande.

MBV har fortfarande en stor uppgift i Kenya, anser Lundeby, men varnar samtidigt för en osund bindning mellan mission och kyrka. Detta utesluter inte engagemang, tvärtom behöver ELCK kanske nu mer än någonsin andligt stöd för att växa till och bli teologiskt mogen.

Stora krav ställs på ELCK, som måste ta sitt ansvar för utvecklingen. Lundeby talar om ”de tre själven”: självunderhåll, självstyrelse och självutbredning. Han lägger dessutom till ett fjärde: självständig teologisk reflektion. Inte förrän alla dessa kriterier är uppnådda kan man tala om en helt självständig kyrka, menar han.

 

ÖNSKVÄRDA SATSNINGAR

för MBV:s fortsatta arbete i Kenya sammanfattade Lundeby i följande punkter:

  1. 1. Fortsatt teologisk utbildning.
    2. Punktinsatser (litteraturarbete, radio- och filmevangelisation, ungdomsoch lägerverksamhet).
    3. Evangelisation inom 10/40-fönstret med Kenya som bas.
    4. Storstadsevangelisation.
    Evangelisationsarbete i Marsabit och vid kusten.

Vid den efterföljande frågestunden uttrycktes oro för att ELCK:s diakonissutbildning tvingas träda tillbaka för andra intressen, och större engagemang i frågan hos MBV:s styrelse efterlystes. Önskemål framkom även om en utvärdering av MBV:s tidigare arbete, vilken skulle kunna ligga till grund för framtida prioriteringar.

Gunnel Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan