Missionslandet Sverige

Vi har ett fortsatt ansvar att ta i Peru, Etiopien, Eritrea och Kenya. Förhoppningsvis kommer det fler länder till listan. Indien? Något annat? Men vi behöver också erkänna att Sverige är ett missionsland där mindre än fem procent av befolkningen (be)känner Jesus som sin Herre och Frälsare. Här behövs mission!

Fyra uppmaningar
• Byt fokus! Fokus måste ligga på dem som inte (be)känner Jesus som sin Herre och Frälsare. Inte på mig själv. Inte på min egna lokala gemenskap. Inte på något annat kristet sammanhang. Och om du flyttar till en ny plats, letar du då efter något för din egen del eller söker du efter de förlorade fåren?
• Tänk i missionstermer! Sverige är ett missionsland. Då behöver vi tänka på oss själva som missionärer. Är Du
ELMare? Eller är du Evangelisk Luthersk Missionär?
När vi tänker kring utformning av program och verksamhet behöver vi tänka missionsstrategiskt. Vad skulle vi göra om vi landade i Albanien, Indien eller Kansas? Jo, lära av och låta oss inspireras av verksamheten i våra tidigare missionsländer: Hur har vi arbetat där? Börja lyssna på rösterna från Syd!
• Älska och be! I mötet med människor måste det märkas att vi älskar dem. Du kan inte nå en människa med evangeliet, om du inte älskar henne. Den långsamma tanten i kassakön på ICA, de störiga ungdomarna längst bak i bussen och besserwisser-kollegan på jobbet – du måste älska dem om du vill nå dem.
• Ett bönearbete ligger framför oss. Vi måste be att Herren ändrar våra attityder och ger oss en kärlek till våra medmänniskor: ”Herre, ge oss nåden att känna nöden för alla dem som går mot döden.”

Tre utmaningar
1. Nyplantering: Om fem år ska vi finnas på fem orter eller i fem förorter till!
2. En bibelskola till – varför inte på Missionsgården Fridhem i Vännäs?
3. Satsa på media!
• en hemsida som knyter ihop rörelsen, erbjuder aktuell och relevant information och online undervisning,
• ett förlag som ger ut en nyskriven barnbok, en nyskriven andaktsbok och en nyskriven bibelstudiebok per år.

FÖR EN KRISTEN ligger alltid det bästa i framtiden!

Erik J Andersson, missionsföreståndare, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan