… förlåtelse för samma sak?

I samtal med kristna vänner har ibland frågan om att be många gånger om samma sak kommit upp. Kan man be om förlåtelse för samma synd flera gånger?
Undrande

Herren Jesus känner oss. Han vet att vi behöver förlåtelse varje dag. Så om vi på nytt har blivit avundsjuka får vi på nytt be om förlåtelse för detta. Men nu undrar Du och Dina vänner hur det är när vi har bett om förlåtelse för en viss synd och känner oss osäkra. Är det då rätt att upprepa den bönen? Det är en fråga som fler kan bära på.
Ändå är de löften som vi har fått både klara och starka. ”Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh. 1:9). Läget är helt tydligt. När vi bekänner våra synder och ber om förlåtelse för dem, då förlåter Gud. Men själva kan vi ha svårt att tro på förlåtelsen. Sam­vetet fortsätter att oroa. ”Kan Gud förlåta mig detta?” ”Kan Gud förlåta mig, jag har ju hållit mig borta från Gud så länge?”

DET VAR NOG SÅ hon kände det, kvinnan som hade följt efter Jesus in i farisén Simons hus (Luk. 7:36–50). Hon var ”stadens synderska”. Men nu när hon hört Jesus ville hon vända om och få förlåtelse för sina synder. Hon hade följt Jesus in i Simons hus och tagit plats bakom Jesus. Gästerna låg ju på låga soffor, med fötterna vända mot väggen. Vi kan ana hur hon plågades. Ini­från av samvetet. Utifrån av gäster­nas blickar. Hon kunde inget säga. Hon grät. När hennes tårar vätte Jesu fötter torkade hon dem med sitt hår. Hur kunde hon tro?
Svar: Jesus grep in. Han talade till Simon om henne. Och han sade så att alla gästerna kunde höra det: ”Hon har fått förlåtelse för sina många synder.” Sedan vände han sig om och talade till henne: ”Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid.”

DET SOM HJÄLPTE HENNE var det som Jesus gjorde. Han bekräftade att hennes synder var förlåtna. Och egentligen är det detta som Du och Dina vänner behöver när Ni undrar om man kan be många gånger om förlåtelse. Det är bekräftelse ni behöver. Och detta har Herren Jesus förberett. När han skulle återvända till Fadern sade han till apostlarna: ”Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans syn­der så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden” (Joh. 20:22f.). Detta uppdrag har sedan gått vidare till kyrkans präster.

NÄR VI HAR SVÅRT ATT TRO på förlåtelsen kan vi få den bekräftad. Vi kan få höra personligen att den synd vi bekänt är förlåten. Vi kan vända oss till en präst som vi har förtroende för att få den personliga avlösningen och höra: ”På Jesu Kristi uppdrag säger jag dig: Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.”
Nu vet jag att detta med bikt och avlösning kan kännas ovant och främmande. Men i våra dagar sker här en förändring. Fler och fler upptäcker den hjälp som finns att få. Och detta stämmer med det som Luther säger: ”Emedan avlösningen eller nyckelmakten är en sådan hjälp och tröst mot synden och det onda samvetet, som Kristus förordnat i evangeliet, så bör man för all del inte låta bikten och avlösningen komma ur bruk i kyrkan, detta särskilt med hänsyn till de förskräckta samvetena.”

SÅ, KÄRE ”UNDRANDE” VÄN, det är inte meningen att vi ska be om förlåtelse för samma synd flera gånger. Herren Jesus vet att vi kan ha svårt att tro på förlåtelsen. Och han kan lösa oss från osäkerheten. I den personliga avlösning­en bekräftar han förlåtelsen. Vi får gå i frid och tacka Gud för hans nåd.
Med varma hälsningar,
Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan