Syndernas förlåtelse – inte syndernas tillåtelse

Förlåten syndare kan inte lämna synden i fred

Syndernas förlåtelse är inte detsamma som syndernas tillåtelse.

– Det är helt enkelt för lätt! Detta var min språklärares snabba kommentar, då jag hade berättat för henne om vår frälsning i Jesus.

– Ni säger ju bara förlåt, och så förlåter Gud er, inte sant? Kallar du det att ta synden på allvar?

Så berättar missionär Helene Koefoed Jespersen (Mørke og Lys  10/99). Frågan som den katolska lärarinnan i Peru ställde är livsviktig för alla kristna, och den kom att bränna i mitt samvete.

ANSVARIG SYNDARE

– Jag kan ju aldrig leva ett fullkomligt liv, så vad gör det om jag syndar lite? Gud förlåter mig ju… Om jag resonerar så, är jag ute på mycket svag is. Då bagatelliserar jag och leker med synden, och den leken är oerhört farlig. Den slutar med att man brakar genom isen. Om jag ”tror” att jag är ett Guds barn och samtidigt lever i synden, är jag inte något Guds barn.

Vi lever i en tid då synden bedöms efter vårt eget förnuft. Det som är synd för den ene är inte synd för den andre. Men låt oss slå fast, att det är Bibeln som är den oföränderliga måttstocken. Det Bibeln stämplar som synd är synd i alla tider och för alla folk.

Synd är att göra det Gud förbjuder och att underlåta att göra det Gud befaller.

Jag har ingen ursäkt för min synd. Jesus säger: ”Om jag inte hade kommit och talat till dem, då skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd” (Joh.  15:22). Jag är ansvarig och ska själv stå till svars. Inte kan jag göra som den olydige pojken i förskolan.

– Men Joel, varför gjorde du så? frågade hans lärarinna.

– Det var inte jag själv som gjorde det, svarade Joel, utan det var djävulen som frestade mig till det.

Kanske ett aningen förbluffande svar för att komma från en sexåring. Men han hade kristna föräldrar och hade lärt sig ett gammalt knep från Evas dagar: ”Ormen bedrog mig och jag åt.”

GUDS VREDES DOM

Har våra samveten avtrubbats, på grund av att vi lever i en extremt ond miljö? Är vi inte i nöd över synden längre? Hur ofta sätter du och jag lagens spegel framför oss? Den avslöjar så mycket. Guds vrede över synden dömer samvetet.

Johannes Jakob Rambach ( 1693–1735), ett benådat Guds redskap, skriver så här: ”Lagen är ett uttryck för Guds vilja. Den är ett klart ljus och en förtärande eld. Den hotar alla överträdare med förbannelse och evig eld och tränger med sitt blixtrande ljus in i det mänskliga samvetets innersta vinklar och vrår. Den uppenbarar för människan hela hennes fördärv, det som hon nu efter fallet bär på sig…”

Vi reagerar kanske för sådana uttalanden och tycker att de inte passar i vår tid. Vi vill mildra himmelrikets lagar. Talet om Guds vrede över synden är högst impopulärt i dag. Vi har börjat tona ned det. Det uppfattas ju som anstötligt. Men om vi tror att Bibeln är Guds ofelbara ord, måste vi inte då också tro att Guds vrede över synden är en mycket förskräcklig verklighet? På flera ställen i Skriften framställs Guds vrede just under bilden av eld. ”Är inte mitt ord som en eld, säger Herren” (Jer.  23:29). Elden värmer men vi vet också att den har respekt med sig. Den förtär. Därför är det ”fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer” (Hebr. 10:31 ), ty ”Herren, din Gud, är en förtärande eld. Han är en nitälskande Gud” (5  Mos. 4:24 ).

BEFRIELSEN

Vill du bli befriad från Guds vrede? Guds eldvagnar kommer till din räddning! Det är hög tid att låta dem gå fram bland oss kristna. Låt oss inte hindra dem! Gud vill rädda sitt folk.

Guds eldvagnar rör sig i två riktningar. De gick fram över Golgata och Herren Jesus. Över honom slog Guds vredes blixtar ned skoningslöst. Den heliga elden visade ingen nåd mot synden. Den måste utplånas som skuld i den Heliges närhet, kosta vad det kosta ville. Gud måste offra sin egen Son för synderna och syndarna. Jesus var tvungen att smaka den heliga eldens flammor för att vi skulle frälsas från den fruktansvärda pinan i helvetet.

Föraktar du Jesu självutgivande kärlek blir han din vredesdomare. Kanske du inte tackar Jesus av hela ditt hjärta? Det kan i så fall bero på att du ligger och ruvar på oförlåtna synder – synder som du inte vill släppa fram i ljuset. Du trivs med dem. Men du vet mycket väl var skon klämmer, vilka ömma punkter den Helige Ande vill sätta fingret på.

Om du fortsätter att leva i ”gamla” synder, se då till, så att du inte ”förhärdas genom syndens makt att bedra” (Hebr. 3:13 ). Du kan bildligt talat ”driva bort med strömmen” och hamna i Döda havet. I Roskilde såg jag en gång en sten med tänkespråket ”Bara döda fiskar flyter med strömmen.” De gör inget motstånd.

Käre vän, tänk på förmaningen i Hebr. 2:1:  ”Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.” Synd som inte blir uppklarad med Jesus leder till avfall. Tänk på det! Förhindra inte Guds eldvagnar att komma dig nära!

De rör sig nämligen också i riktning mot dig i ditt kristenliv. Gud är så god att han säger ifrån, när du gör något galet. Han vet att du skadar dig själv. Lägg då inte smärtstillande omslag på ditt onda och ömma samvete! Låt Herrens Ande slå larm, för det sker enbart till ditt bästa, när den heliga elden bränner så att det svider. Låt det svida, så att du får behov att tala med Herren om din synd!

Kanske den Helige Guden lägger dig på operationsbordet för operation utan bedövning. Dina syndatårar tränger fram, du vill bli fri – inte vara slav under synden. Du har hamnat i den stora gryta som omtalas i Hes. 24:11–12 : ”Sätt sedan grytan tom på den glödande kolen, till dess den blir så upphettad att kopparn glödgas och orenheten smälts bort ur den och rosten försvinner. Den har vållat mig mycket arbete men ändå har den myckna rosten inte gått bort. In i elden med rosten!”

Ja, vi har vållat Jesus mycket arbete genom våra synder (Jes. 43:24 ). Detta vill han visa oss, så att det inte blir ”rostbildningar” och vi lever med ouppgjorda synder, som vi försvarar. In i elden med rosten!

Till dig som kämpar mot syndens makt i ditt liv har jag goda nyheter: Jesus frälsar och frigör! Jesus lever och han har makt att bryta syndavanor och sätta den trälbundna viljan i frihet. I Jesus Kristus har du allt som kan förvandla ditt liv.

Ove Bengtsson

Predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan