Det allmänna prästadömet

MARTIN LUTHER • ”Men ni är ’ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar’, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” * 1 Petr. 2:9.

HÄR GER PETRUS de kristna deras riktiga titel. Han har tagit detta ord ur 5 Mos. 7:6, där Mose säger till judarna: ”Du är ett heligt folk inför Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta.” Han säger också: ”Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk” (2 Mos. 19:5–6). Som Mose talar om judarna, så talar Petrus om de kristna, om Nya testamentets rätta Israel.

Och det är nödvändigt att man vänjer sig vid det sätt på vilket Skriften brukar tala om präster. Man skall inte bry sig om vilka det är som människorna kallar präster. Låt dem kalla var och en vad de vill och håll dig i stället till Guds klara Ord: Vad Ordet kallar präst, det ska du också kalla präst. Och notera till vem Petrus här talar. Det är alldeles tydligt och klart att han talar till alla kristna. Han säger ju: Ni är ett utvalt släkte och ett heligt folk. Så har Petrus verkligen inte talat om några andra än om dem som är grundade på den verkliga hörnstenen, Kristus, och som tror på honom. Dem kallar han präster eftersom de är smorda med den Helige Ande och varje dag till Gud frambär de riktiga offren av bön och den gamla människans dödande. Därför borde ordet präst vara lika vanligt bland de kristna som att man kallar oss kristna. För det är precis samma sak, präster och döpta kristna. Att vara präst hör inte till något yttre ämbete; det är ett ämbete inför Gud.

På samma sätt förhåller det sig också med det att vi alla är kungar. Präster och kungar är andliga namn – liksom kristna, helgon och kyrka. Du heter inte kristen därför att du har mycket pengar och egendom utan därför att du är uppbyggd på hörnstenen, Kristus och tror på honom. Inte heller heter du präst därför att du förvaltar något yttre ämbete och bär en lång rock utan därför att du vågar träda inför Gud. På samma sätt är du inte kung därför att du bär en krona av guld eller har mycket land och folk under dig utan därför att du är herre över allting: död, synd och helvete. Ty du är lika mycket kung som Kristus är kung – om du tror på honom. Nu är han inte en sådan kung som de världsliga kungarna är utan han är en kung över alla kungar, en kung, som har makt över allting och vilken alla måste falla ned för. Så som han är herre, så är även du herre. Ty vad han har, det har också du.

Nu kunde någon säga: Petrus säger ju även här att de kristna också är kungar; nu kan vi ju tydligt se att vi inte är kungar och därför kan detta ord inte förstås så att det talar om alla kristna i allmänhet. Svar: är de världsliga kungarna även kungar inför Gud? Nej, Gud dömer inte efter den krona de bär. På jorden och inför världen är de kungar men när döden kommer, då är det ute med deras kungarike. Då måste de ligga för deras fötter som har trott (ifall de själva inte har trott).

Vi talar om ett evigt kungarike och ett evigt prästadöme. Där är var och en som tror verkligen kung och präst för Gud. Men vem vet inte att vi inte alla är smorda (vigda) präster? Men bara för att någon är prästvigd är han inte präst inför Gud. Så är inte heller alla som bär kungakronor kungar inför Gud bara för att de är krönta. Vigda präster och krönta kungar hör till denna världen. När därför Petrus säger: Ni är det kungliga prästerskapet, så är det alldeles detsamma som om han sade: Ni är kristna. Vill du veta vad de kristna inför Gud har för titel, makt och berömmelse, så ser du här att de är kungar och präster och det utvalda folket.

Jesu, hjälp i fröjd och smärta

att jag offrar dig mitt hjärta!

I min svaghet stöd du mig

att i dina spår jag träder

och mig av det hoppet gläder

att regera få med dig.

MARTIN LUTHER

Evangelisk själaspis för hemmet

Måndag, tjugonde veckan e Trefaldighet, s. 484

Bibliska betraktelser för var dag i året ur Dr M Luthers Skrifter

Utvalda och ordnade av Julius Leopold Pasig

Stockholm 1882. Bearb. av red.

 

* ”Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” 1 Petr. 2:9 (Bibel 2000).

Foto: –