Kategori: #2 2012

Det allmänna prästadömet

MARTIN LUTHER • ”Men ni är ’ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar’, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” * 1 Petr. 2:9.

Jesustillbejdan i den första kyrkan – nyckel till kristologin

TOMAS BOKEDAL • Inom den moderna bibelvetenskapen har det varit en vanlig uppfattning att Jesu anspråk på gudomlighet inte vore ursprungliga utan en kyrkans senare tolkning som utvecklats över tid. Det har visat sig att stödet för den uppfattningen varit mer bräckligt än som först gjorts gällande. Det har bibelvetenskapen själv kommit fram till, visar artikelförfattaren.

Harry Potter och Kristus

DANIEL RINGDAHL • Även i dagens populärkultur skapas nytt som kan visa sig ha bestående värde. Om det gäller ungdomsböckerna om Harry Potter och hans vänner är tidigt att uttala sig om men att döma av de teman som bygger upp berättelsen finns förutsättningarna. Historien bärs nämligen upp av två av de eviga teman som djupt präglar litteraturhistorien – de om död och kärlek – utan att för den skull kännetecknas av ytlig förenkling som är vanlig. Författaren visar i sin artikel i stället hur dessa beståndsdelar i berättelsens upplösning smälter samman på ett sätt som är snarlikt det bibliska dramats.

Herrnhutismen i Herrnhut och i norra Skåne, del 1

BÖRJE KARLSSON • Hur var då läget i Sverige före Rosenius och Scotts tid? Det visar sig att det rörde på sig även dessförinnan – under konventikelplakatets tid. Det gäller tydligt Göingebygden i söder som tidigt fick besök av missionärer utsända från tyska Herrnhut. Med början i 1400-talets Johan Hus för Börje Karlsson oss med på en andlig resa genom århundradena som tar oss från Prag via Herrnhut ända till norra Skåne och utgjort bakgrund för den väckelse som senare givit upphov till ELM:s missionsföreningar.

Vägval och milstolpar i ELM:s historia

RUNE IMBERG • Vid jubileumshögtiden 2011 gjorde Rune Imberg i sitt anförande en tillbakablick på vad som varit. En inspelning finns att tillgå på CD-skiva, och vi har glädjen att efter viss bearbetning nu kunna tillhandahålla föredraget även i skrift. Perspektivet bakåt sträcker sig en bra bit utöver hundra år och fokus ligger på några viktigare vägval som genom åren gjorts i Jesu spår.

Ledare: Herren är historiens Gud

PETER HENRYSSON • Vilket är förhållandet mellan Gud och historien? Vad Gud gör formar historien, ger världen dess form och uppehåller den. Historiska händelser är verkliga för Gud liksom för människan och måste tas på allvar. Skapelsen är en verklig händelse, syndafallet har inträffat i historien och Jesu försoningsdöd och uppståndelse har skett i tid och rum. Även enskilda människors födelse och död är verkliga och historiska tilldragelser, som är riktiga och viktiga också för Gud.