Ta strid för samvetsfriheten!

Samvetet har en viktig funktion och påverkar utgången av många händelser. De som tjänar rättsväsendet förfasar sig över brottslingar som inte känner någon skuld och tycks sakna ett fungerande samvete. Från läkemedelsindustrin har vi fått exempel på hur ett företag fortsatt att sälja läkemedel till tredje världen som förbjudits i väst på grund av dess biverkningar. En toppchef fick till slut dåligt samvete, avgick och berättade allt för pressen. Inom det svenska försvaret har rätten till vapenfri tjänst av samvetsskäl varit ett självklart inslag under den allmänna värnpliktens sista decennier. I internationella konflikter har vi sett soldater som trotsat sin överhet. Vilken risk tog till exempel inte den amerikan som fick så dåligt samvete över tortyren och förnedringen av irakiska fångar i Abu Ghraibfängelset i Bagdad att han smugglade ut bilder på det som pågick?

Ett samhälles moraliska kompass vilar på enskilda människors vilja att göra det som är rätt även när det går tvärtemot det ’politiskt korrekta’. Samvetet är ’den goda rösten inom oss’ – individens förmåga att visa medkänsla och kärlek.

Omsorg om utsatta människor oavsett etnicitet eller orsak till sin belägenhet har länge varit en självklarhet i Sverige. För att det ska få fortsätta vara det är ’samvetsömma’ individer viktiga. Utan dem blir samhället outhärdligt. Egoismen breder ut sig och man njuter även om det sker på andras bekostnad. Anne Berit Ekström, tidigare ordförande i Kristna Läkare Medicinare, skriver: ”Omsorgen om ett funktionshindrat barn kan te sig övermäktigt, liksom vården av en dement anhörig. Har de ett meningsfullt liv? Är det inte bättre att avsluta livet för individens bästa? Flera länder i väst har sista året infört dödshjälpslagar! När kommer svenska läkare och sköterskor mot sin vilja att åläggas att utföra detta ’hantverk’?”

Lagstiftning

”Konungen äger ingens samvete tvinga eller tvinga låta”, lydde en av portalparagraferna i Svea rikes lag. I Meta Lindströms avhandling från 2007 redovisas att 64 % av de manliga gynekologerna och 46 % av de kvinnliga menar att ”det är rätt att gynekologer innehar rätten att av personliga skäl vägra medverkan vid aborter”. En tidigare förordning (1974) om sjukvårdpersonals rätt att inte behöva utföra aborter mot sitt samvete visade att gynklinikerna kunde organisera arbetet med hänsyn till dessa individer.

Europarådets resolution

Europarådets resolution 1763 (2010) innebar ett starkt stöd för samvetsfrihet. Den resolutionen borde garantera detta för sjukvårdspersonal även i vårt land och inte bara i övriga Europa. När dödshjälp infördes i Nederländerna var det självklart att samtidigt införa en samvetsklausul. Sverige har i motsats till 40 av Europas länder ännu inte lagstiftat om samvetsfrihet. Vilket riksdagsparti vågar bejaka en klausul om det?

En större fråga

Samvetsfrihet handlar inte bara om abortverksamhet som i debatten om barnmorskan Ellinor Grimmarks begäran om att få slippa utföra aborter. Frågan om samvetsfrihet är mycket större än så. Personer med känsliga samveten behövs överallt och garanterar den etiska kvalitén i många verksamheter. Samvetsfrihet är ett sätt för ett civiliserat samhälle att respektera varje människas åsikt och religiösa övertygelse. Luther säger att: ”Samvetet får inte vara någon underdånigt, eftersom det genom evangelium är befriat från synden, döden, lagen, helvetet och alla mänskliga förordningar.” Tredje Riket styrdes av individer som i stor utsträckning tvingade många att handla mot sina samveten och vi känner alla till konsekvenserna.

Jens Lunnergård, familjeläkare, Sollentuna

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan