Den största segern

FRÅN SATELLITER KAN VI SE in i de nordkoreanska koncentrationslägren, dit omkring 80 000 av våra trossyskon har förts för att brytas ner och dö.

FRÅN SATELLITER KAN VI SE in i de nordkoreanska koncentrationslägren, dit omkring 80 000 av våra trossyskon har förts för att brytas ner och dö. Med hjälp av satellitens kamera kan vi se föremål så små som en kotte, om det nu skulle ligga en sådan på marken där. Men vi kan inte påverka någonting. Inget förändras av att vi ser det genom satellitens lins.

VI KRISTNA HAR EN BÄTTRE MÖJLIGHET än satelliter. Vi har bönen som öppnar vägen för den Helige Andes kraft. Över hela jorden ber Kristi Kyrka för våra fångna trossyskon i dödslägren. Det är med oss kristna som med kroppen. Har vi ett sår på foten, påverkar det hela oss. Paulus skriver: Om nu en lem lider, så lider alla de andra. I själva verket är den levande, med-lidanderelationen till våra fångna syskon tecknet på äktheten i vår egen relation till Gud. Jesus beskriver det i sin skildring av den yttersta domen: … jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag kom som främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni skötte om mig. Jag satt i fängelse och ni kom till mig. Vad Jesus menar klarnar, när man ser det i ljuset av apostelns ord om kroppen och lemmarna, Kristi Kyrka. Det är relationen till hans ”minsta bröder” det handlar om, och bland dem finns martyrerna. När deras smärta är vår smärta, då är det ett tecken på att vi tillhör samma kropp.

MEN DET ÄR INTE FÖRST GENOM SMÄRTAN vi är förenade. Vi är förenade före smärtan, genom dopet och tron på Jesus Kristus. Det är på det sättet de och vi har blivit Jesu bröder och systrar, lemmar i hans kropp. Det är samme Helige Ande som bor i deras hjärtan och i våra hjärtan. Deras seger är vår seger. Regimen i Nordkorea har alla yttre maktmedel i sin hand. De vet precis hur man bryter ner människor. Ändå misslyckas de, för de möter i martyrerna en större kraft än de själva har. Och även där de lyckas bryta ner martyrerna blir många av dem upprättade igen. Johannes hörde en mäktig röst från himmelen tala om Satans nederlag: De övervann honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord.

BAKOM JAKTEN PÅ VÅRA BRÖDER OCH SYSTRAR martyrerna ligger en fruktan för den stora, kosmiska förvandling, som är Guds plan – den gamla, skadade skapelsens förvandling till den nya, friska. Den stora förvandlingen är redan på gång. Den kan ingenting hindra. Den danske prästen Regin Prenter har sagt: ”Det finns inget som världen fruktar så som att förvandlas av Guds kärlek.” Denna fruktan finns också i västerlandet och i vårt nutida samhälle. Därför är martyrerna i Nordkorea, Nigeria och Mellersta Östern så viktiga för oss. De är i första hand martyrer, det vill säga vittnen. De vittnar med sina liv och ord om att Jesus är Herren, att det finns seger genom Lammets blod och vittnesbördets ord.

CHRISTIAN BRAW, präst, Kosta

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan