En mångsidig missionär har lämnat oss

Hanna-Karin Stark-Hechamo föddes den 9 mars 1937 i Helsingborg och upplevde sina första nio år i Viken. 1946 reste hon till Etiopien för första gången, nu som missionärsbarn, och hemkommen till Sverige 1951 blev det skolgång i Stockholm med studentexamen 1957 och högskolestudier i engelska.

I maj 1960 reste Hanna-Karin ut som missionär till Etiopien där hon i tre års tid var stationerad i Koff ale. Under ett par års hemmavistelse studerade hon sedan teologi, hebreiska och grekiska, som ledde fram till en fil. kand-examen i maj 1966, och månaden därefter reste hon åter till Etiopien. 1974 gifte sig Hanna-Karin med Workneh Hechamo. De två hade träffats vid en seminarekurs i Debre Zeit. 1975 kom hon till Sverige med sin familj, som också utgjordes av den halvårige Wolde Amanuel.

I Åsljunga hade familjen, som 1977 utökades med Elsabet, sitt hem under drygt 20 år. Hösten 1976 började hon en lång lärargärning på Solängsskolan i Örkelljunga och från och med starten av Strandhems Bibelskola året därpå undervisade hon där under många år, först och främst i kyrkohistoria.

1996 lämnade Hanna-Karin Sverige för att i Addis Abeba ha sin slutliga vistelseort. Hon gjorde dock årliga besök i Sverige för att under sommarmånaderna träff a släkt och vänner.

I totalt 27 år verkade Hanna-Karin i Etiopien, som lärare, administratör, fältsekreterare och som missionens representant. Förutom i Koff ale har hon under längre eller kortare perioder haft sin tjänst i Harrar, Qersa och Addis Abeba, dessutom ett par år i Kenya. Under alla dessa år har hon med öppet hjärta tagit emot gäster av alla slag, både privat och i tjänsten.

Hanna-Karin var missionär. Med sin språkliga begåvning, sin varma personlighet och sitt glada och rättframma sätt kom hon folket mycket nära, både genom skolarbetet och i den administrativa verksamheten.

Hon förmådde också på ett naturligt sätt bli ett med folkets kultur, sedvänjor och kynne.

Den 5 mars 2016 somnade Hanna-Karin stilla in efter en kort tids sjukdom. Hon är saknad av många, både äldre och yngre.

 EVA HENRIKSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan