Kallad till glädje

I månadsskiftet maj-juni höll ELM sin årsmöteshelg i Lund. det blev ett gott möte med god undervisning, god gemenskap och ett årsmöte i god anda.

Fredag 31 Maj. Samlingssalen på Filippi i Lund var fylld till sista plats när ELMs årsmöte drog igång. Temat för helgen var ”Kallad till glädje” och utifrån det hälsade ELMs ordförande Arne Engström och Kristna Föreningen Filippis sekreterare Sara Olsson oss alla välkomna.

Efter inledningen följde föredrag av Markus Hector och Kerstin Nilsson. Markus utgick från Apg. 8:26–40 och berättelsen om den etiopiske hovmannen, och påminde oss om att glädjen över Guds Ord, Jesus undervisning och frälsningsverk får driva oss till att sprida detta vidare till människor som inte hört om det. Kerstin talade om ELMs nya projekt för fred och försoning, Amani. Kerstin har i Kenya med egna ögon fått se vilka helanden konceptet kan leda till – och hon avslutade med att säga: ”Gud är inte mind re i Sverige än i Kenya.” Så sant! (Läs mer om Amani på s. 22.)

Som avslutning på fredagen hade ELU anordnat panelsamtal på temat ”ELU och ELM – något för framtiden?”. Många tankar framfördes, bland annat om hur vi kan överbrygga gapet mellan generationer och hur vi i större grad kan nå ut till människor utanför missions husets väggar.

Lördag 1 juni. Före årsmötesförhandlingarna i Pingstkyrkan predikade Göran Stenlund från SLEF i Finland över ämnet ”Kallad till glädje över frälsningen”. Förhandlingarna leddes därefter av Christer Unosson och bland punkterna på dagordningen märktes bland annat:

  • Det ekonomiska resultatet för 2012 blev ca minus 1,8 miljoner kronor. Det kan tyckas som en stor förlust, men det ligger i linje med den plan man har för hur tidigare inkomna testamenten ska användas. ELMs ekonomi är stabil med ett gott eget kapital. Dock minskade gåvorna även under 2012 – detta oroar och styrelsen hoppas på en förändring.
  • Missionssekreterare Rakel Smetana presenterade NUMs Verksamhetsplan 2014. Mycket är sig likt från Verksamhetsplan 2013, men några ändringar fi nns. Bland annat har man budgeterat för att åter skicka ut Kerstin Nilsson som missionär till Kenya från och med 1 januari 2014. Man letar även vidare efter missionärer att skicka ut till Peru. I Indien vill man däremot göra en paus och utvärdera arbetet hittills, vilket även märks i bidragen dit.
  • IVS-gruppens arbete (Identitet-Vision- Stra tegi) har hittills resulterat i ett identitetsdokument (bifogas detta nummer), samt ett förslag till visionsdokument som på årsmötet diskuterades i smågrupper och därefter redovisades samtalen.

Efter förhandlingarnas slut väntade festkväll på restaurang Ideon under ledning av Therese Eklund och Peter Olsson. Kvällen innehöll god mat, trevligt umgänge och ett fi nt program. Kristina Runeson berättade om arbetet på Nytt Hopp i Helsingborg där hon är anställd sedan sommaren 2012. Det är ett viktigt arbete de gör genom att möta och stötta invandrare som inte har så lätt för att få hjälp någon annanstans. Genom cafékvällar, läxhjälp och kvinnogrupp med mera får de vara med och sprida evangeliet om Jesus.

Rakel Smetana berättade om Peru-missionärerna och planerna med studentarbetet i Piura, tre timmar norr om Chiclayo, och om behovet av nya missionärer i Chiclayo. Genom missionsresor och volontärer kan vi få med ungdomarna i missionen; det är så viktigt! Rakel påminde också om ”Be, ge och gå!” – det behövs ett ökat engagemang för mission och evangelisation inom ELM. En annan höjdpunkt under festkvällen var när Göran Stenlund ledde deltagarna i fyrstämmig körsång i musikalsången ”Allt har han gjort för mig”.

Söndag 2 juni. Förmiddagens högmässa firades i en till sista platsen fylld S:t Laurentii kyrka under ledning av Carl-Johan Axskjöld och med Anders Månsson som predikant. Temat för söndagen var dopet. Gränsen mellan ont och gott går inte mellan länder, folkgrupper eller åsikter. Den går mitt igenom varje människa. Vi har synden i oss och vi behöver vända om. För att kunna göra detta behöver vi hjälp utifrån. Denna hjälp, som enbart Jesus kan erbjuda, får vi ta del av genom dopet och tron.

Efter lunch på Filippi fortsatte dagen i Pingstkyrkan med föredrag av ELMs missionsledare Erik J. Andersson och Henrik Birgersson från Gagnef, samt sång av kören ”Lovande” från Lund. Erik undervisade utifrån ämnet ”Kallad att dela glädjebudskapet”. Uppdraget att sprida evangeliet gäller oss alla, i alla länder och i alla tider. I utförandet av detta uppdrag måste det dock få fi nnas en mångfald. Henrik hade blivit tilldelad ämnet ”Kallad att tjäna i glädje” och påminde oss om att det inte alltid är själva arbetsuppgifterna som ger glädjen i arbetet, utan ”får någon annan glädje av tjänsten, får också jag glädje i tjänsten”.

Årsmöteshelgen avslutades sedan som den började – med Arne Engström i talarstolen. Ämnet var denna gång ”Kallad till glädje över Guds vittnesbörd och omsorg”. Ser vi den omsorg Gud har om oss i våra liv? Tar vi den till oss? Många av de saker som vi tar för givna är små vittnesbörd om Guds omsorg. Vad annat kan vi göra än att glädjas åt att ha en sådan Gud!

”O, skulle jag då sörja, som har en sådan Gud? Nej, hellre må jag börja att höja lovets ljud! Ja, Herren vill jag prisa; hans nåd och trofasthet skall bli min nya visa uti all evighet.” LH 639 V. 4

Isak Engström, informatör ELM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan