Bibelskolan – ett verktyg för Nordens återkristande

I MITTEN AV JUNI fick 34 lärare på bibelskolor från Sverige, Norge och Danmark möjlighet att träffas på Missionsgården Strandhem. Det arrangeras en gemensam konferens vartannat år och denna gång var temat: ”Herren som kallat oss vill utbilda sina lärjungar och återkristna de nordiska länderna.” Det blev dagar av utrustning, igenkänning och uppmuntran. Missionsledare Erik Andersson ledde bibelstudier på morgnarna och bland övriga talare återfanns Magnus Persson, John Breneman, Olof Edsinger och Rune Imberg.

JAG FICK PRATA EN STUND med Kristian Tungland som är lärare på bibelskolan Fjelltun i Stavanger i Norge och samtidigt teologistudent. Han besöker konferensen för att få möjlighet att dela erfarenheter och se hur andra bibelskolor når fram till sin målgrupp.

Kristian berättar att de på Fjelltun sista åren fått ett ökat antal studenter som inte har norska som sitt modersmål, inte minst elever från Filippinerna och Serbien. Det är berikande men ställer dem också inför nya utmaningar. Dock saknas inte intresset för undervisningen från elevernas sida.

– De vill verkligen sätta sig in i tron. Naturligtvis kan utbudet av aktiviteter avgöra vilken bibelskola ungdomarna väljer och för en del är det viktigt att det ingår en missionsresa under läsåret, men att lära känna Jesus är ändå fokus för alla som söker in.

Den erfarenheten delar han med Natasja Michael som undervisar på Luthersk Missions Højskole (LMH) i Hillerød, Danmark.

– Det är mycket som pågår under ett år på en bibelskola – gemenskap, humor, kärleksrelationer som kan uppstå i klassen och mycket annat – men att få bättre kunskaper i Bibeln och bli mer grundad i sin tro är ändå det som får komma först. Eleverna känner av att det kräver något av dem att vara kristna i den här tiden.

Hon berättar att en del av eleverna på LMH har hittat tillbaka till tron efter att ha glidit bort och gjort erfarenheter som de nu behöver få tid att refl ektera över. En och annan elev har inte kristen bakgrund utan har kommit med genom en kompis sista åren.

– Det är ofta vitaliserande för gruppen när det fi nns olika referensram.

Själv växte Natasja inte upp i en kyrklig miljö och hade inte vistats i ett sammanhang där majoriteten var kristna innan hon kom som elev till LMH. Nu är hon tillbaka på skolan som lärare i lärjungaskap och trivs verkligen med det. Vad är det att vara människa och kristen bland vänner, grannar, hos frisören …? Exemplen och tankarna hämtar hon från livet hon lever och erfarenheter hon samlat på sig. Här på konferensen är hon särskilt glad att få möta fl er kvinnliga bibelskolelärare.

– Nu är vi inte så många på den skola där jag arbetar och det kan emellanåt kännas lite ensamt.

DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN SOM

Strandhem står som arrangör för den nordiska bibelskolekonferensen och Daniel Engelbrekt summerar samtalen under dagarna tillsammans.

– Från alla håll kommer vittnesbörd om hur bibelordet och själavården förändrar människor. Identiteten i Kristus upprättar en generation som är pressad av jämförelseideal och psykisk ohälsa. Återkristnandet av Norden är ytterst Guds verk men bibelskolorna är utan tvekan ett av de viktigaste verktygen. I Danmark och Norge, där antalet sökande till bibelskolor växer, men också här kan vi med glädje konstatera att flera nykristna hittar in och får möjlighet att förankras i evangeliet.

MARKUS HECTOR, Malmö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan