Kategori: Juli/augusti 2016

När ska vi gilla olika och när ska vi inte gilla olika?

Vi lever i Guds världs med en stor och berikande mångfald. Samtidigt lever vi i syndens värld där vi människor överger Guds tanke och vilja för våra liv. Därför behövs urskiljning. När ska vi gilla olika och när ska vi inte gilla olika?

Kvinnor och män i ELM – tillsammans i Guds rikes tjänst

På de flesta områdena i dagens samhälle är män och kvinnor jämställda och har möjlighet att arbeta och verka inom många skiftande sysselsättningar. Också i ELM har kvinnor många viktiga uppdrag i styrelser och i undervisning. Men på minst en punkt skiljer man sig från flera andra kyrkor och samfund…. Läs hela artikeln »

Bortom nationsgränserna

Prästen Tord Nordblom har erfarenhet av att hjälpa flyktingar i nöd. Här delar han sina tankar kring den rådande flyktingsituationen. När människor är i nöd måste det som skiljer oss åt få komma i andra hand, säger han.

Bibelskolan – ett verktyg för Nordens återkristande

I MITTEN AV JUNI fick 34 lärare på bibelskolor från Sverige, Norge och Danmark möjlighet att träffas på Missionsgården Strandhem. Det arrangeras en gemensam konferens vartannat år och denna gång var temat: ”Herren som kallat oss vill utbilda sina lärjungar och återkristna de nordiska länderna.” Det blev dagar av utrustning,… Läs hela artikeln »

Den helige Ande

Fråga: Hur förklarar man för en vän vem den helige Ande är?   Svar: Den helige Ande är Guds hjälpande personlighet. Anden blåser liv in i oss människor och visar oss på Jesus.   Reflektion: Gud, världens skapare och upprätthållare, vill ha en levande relation med oss. För att hjälpa… Läs hela artikeln »

Växt och tillbakagång i svenska samfund

Kyrkligheten i Sverige har länge varit på nedgång. Samtidigt finns samfund som växer. Vi ger en översikt över läger i svenska samfund och kristna organisationer.

I Guds och kommunens händer

I början av 1970-talet var vi några unga familjer som hade flyttat till Åstorp och som var beredda att satsa på verksamheten inom ELM. Under många år tidigare hade det funnits verksamhet i större och mindre omfattning, dels i ett missionshus som kommunen köpte in men senare rev, dels i… Läs hela artikeln »

Mission – när insidan blivit berörd

Vi har bett Timoteo, en av de unga medlemmarna i den lutherska kyrkan i Chiclayo, Peru, att reflektera över vad mission är. Han finner att Jesus i sin undervisning har fokus både inåt och utåt.

Därför är jag ELM:are

Evangelisk Luthersk Mission (ELM) är en missionsorganisation som samlar människor i alla åldrar. Vi lät några av dess medlemmar berätta om sin väg till ELM. Vad är det de särskilt uppskattar i rörelsens profil?

Du är mer än dina åsikter

Du kanske har sett tv-programmet ”Du är vad du äter” där kopplingen dras mellan en deltagares övervikt och maten den äter. Även om vår tids utseendefixering påverkar många av oss är det ändå ganska lätt att konstatera att en person är mycket mer än sin kost och sin önskan eller… Läs hela artikeln »