”Född av jungfrun Maria” – om trolovningen

Om den bibliska trolovningen egentligen innebar att man hade ingått äktenskap, som en del menar, kan Josef mycket väl ha varit pappa till barnet som Maria bar. Men var det så eller behöver vi gå in djupare på judisk familjerätt för att förstå hur det egentligen förhöll sig?

Han [Josef] kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som var havande (Luk. 2:5).

När Josef reser för att skattskrivas i Betlehem tar han med sig Maria, sin trolovade. Vad betyder det? Att vara förlovad i Sverige i dag är ju ett löfte två älskande gett varandra om att man ska gifta sig. Det finns inget legalt bindande i det, man är fri att bryta förlovningen om man så önskar. Men om trolovning i Bibeln hör man ibland att det är att likställa med äktenskap – ofta i en kontext där man vill så tvivel på att Maria verkligen var oskuld. Var hon i själva verket gift var det ju inte speciellt troligt att hon var en orörd kvinna!

Trolovningen
Frågan är alltså: var Maria gift med Josef när ängeln kom till henne? För att svara på det måste vi se på bröllopstraditionen i judendomen. På Jesu tid höll man nämligen bröllop i två steg. Första steget var en fest som kallades kiddushin, och är det vi oftast tänker på som själva trolovningen.
Kiddushin kunde man göra på tre olika sätt: (1) Man kunde betala en summa pengar – i senare judendom fick en ring symbolisera detta. (2) Man kunde skriva äktenskapskontrakt. (3) Man kunde ha samlag med intentionen att det var början på ett liv tillsammans. Detta tredje sätt möter vi i Moseböckerna men de judiska rabbinerna tyckte inte om det. De menade att detta upphörde i och med förbundet på Sinai. Därför infördes straff för dem som gifte sig på detta sätt.
Ordet kiddushin kommer från roten ”helig”, det vill säga man och kvinna var i och med trolovningen avskilda för varandra. För att visa att kiddushin var ömsesidig hällde brudgummen vin i ett glas och gav till bruden. Om hon drack så bekräftade hon förbundet. Ville man bryta en trolovning var man tvungen att skilja sig formellt. Därför kallas den trolovade kvinnan ibland helt riktigt för ”hustru” i Bibeln.

Ett halvt äktenskap
Så svaret på frågan är ja, när man var trolovad var man formellt gift. Men kiddushin var bara det första steget i bröllopet.
I de judiska skrifterna kan man läsa om hur Gud skapade människan med två ansikten. När Gud sedan skulle skapa kvinnan så delade han människan i två. Därför har äktenskapet i judendomen både en andlig och en fysisk dimension – det är återföreningen av det som en gång skildes åt, människan som blir hel igen. Och bröllopet börjar med kiddushin, den andliga dimensionen – den fysiska föreningen måste vänta. The Jewish Encyclopedia kallar kiddushin för ett faktiskt, men ofullständigt, äktenskap.
Nu var det brudgummens uppgift att återvända hem och bygga ett hus åt sig och sin hustru. Först när brudgummens far godkänt huset fick han återvända för att hämta hem sin brud. Det kunde ta upp till tolv månader mellan kiddushin och nisu’in, bröllops­festen. Och under trolovningstiden var det alltså förbjudet för de trolovade att ha sexuellt umgänge. I den judiska vigselritualen talas det om att Gud förbjudit den trolovade men tillåtit den som vi gift oss med. Sexualiteten fick alltså sin plats först vid nisu’in då brudgummen kom för att hämta sin brud. Då fördes man och hustru in i en sängkammare där den fysiska föreningen skulle äga rum.
I tidig judendom kontrollerade man sängkläderna efteråt för att se om det fanns blod på lakanet och så fastställa att bruden var oskuld. Detta förbjöds senare av rabbinerna eftersom det ju inte kunde uteslutas att brudgummen var den skyldige. När bröllopsnatten var över festade man i dagarna sju, för nu var bröllopet fullbordat!

Jesus och bröllopsmetaforen
Det är intressant att se hur Jesus använder bröllopsmetaforen. Han talar om bägaren med vin som ett förbundstecken. Nattvarden är alltså kiddushin. Han säger att han nu går bort för att bereda rum – det vill säga han ska bygga hus åt sin brud. Sedan ska han komma för att hämta hem henne, då ska de förenas på ett fullkomligt sätt. Han ska inte dricka av vinträdet igen förrän det är dags för nisu’in. Men det är bara Fadern som vet när detta kommer att ske eftersom han först ska godkänna husbygget. Därför måste vi ständigt vara beredda att möta brudgummen!

Utifrån vad vi vet om den judiska traditionen finns det alltså all anledning att tro att Josef och Maria inte hade förenats fysiskt vid tiden för bebådelsen och Jesu födelse. Vi kan lita på det Bibeln säger: Maria var jungfru och Jesus avlades av den helige Ande.

Fredrik Hector
missionär, Etiopien

Foto: Frank McKenna