Kategori: December 2016

Vad är viktigast i livet?

Vi är inne i en tid på året då mycket ska hinnas med. Många saker som bidrar till hur vi önskar att advents- och jultiden ska vara trängs högst upp på att göra-listan. Men tar vi oss tid att stanna upp och tänka kanske mycket kommer i ett annat ljus.

”Född av jungfrun Maria” – om trolovningen

Om den bibliska trolovningen egentligen innebar att man hade ingått äktenskap, som en del menar, kan Josef mycket väl ha varit pappa till barnet som Maria bar. Men var det så eller behöver vi gå in djupare på judisk familjerätt för att förstå hur det egentligen förhöll sig?

Jesus och magerna

På Trettondedag jul får vi höra om männen från österlandet som följde stjärnan som inte ”leder bort men hem”. Vi känner dem som de tre vise männen, men vilka var de och var de egentligen så visa?

Fasta eller festa?

Julhandeln slår nya försäljningsrekord varje år samtidigt som svenskarna i mindre och mindre grad vet varför vi egentligen firar jul. Men om vi vet det, är det i så fall orsak att fasta eller festa?