Ny redaktör för Till Liv

ELMs tidningsnämnd har utsett Mattias Lindström, Örkelljunga, till ny redaktör för Till Liv på 50 procent.

Mattias arbetar i dag som lärare på Pauliskolan i Helsingborg, men går ner i tjänst där under juni månad och börjar sedan som redaktör för tidningen i juli. Mattias kommer att finnas med på rörelsens årsmöten.

Själv skriver Mattias att han tycker arbetet verkar vara utmanande och intressant och att tidningen har stor betydelse för rörelsen.

Vi tackar Gud för Mattias och ber om vägledning för honom och för alla som jobbar med Till Liv, samt  att deras tidningsarbete blir till välsignelse.

ELMs tidningsnämnd
genom ordförande Gunnel Gustavsson

Foto: