Aktuell information från föreningen Till Liv

Föreningen Till Liv – evangelisk-luthersk missionstidning, som bland annat ger ut tidningen Till Liv, höll sitt årsmöte på Strandhem lördagen den 18 augusti. De fyra ägarorganisationerna representerades av 18 ombud. Dessutom deltog fem styrelseledamöter.

Vid årsmötet omvaldes de fyra avgående styrelseledamöterna Karin Andersson (representerande ELMsv), Anders Månsson (KUS), Nils-Göran Nilsson (MBV) samt Maria Nilsson (NSM). Kvar i styrelsen är Bengt Göransson (ELMsv), Ulf Sjödahl (KUS), Lars Göran Brandt (MBV) samt Gösta Hansson (NSM).

 

FRIVILLIG STÖDPRENUMERATION

Ekonomin belystes både för föreningen Till Liv och för Design för Livet HB med hjälp av en revisionsanalys, framtagen av revisorn Sven-Inge Svensson. Föreningen är fortfarande mycket beroende av gåvor och ägaranslag. För att klara sig utan dessa tillskott, vilket är ett mål på sikt, skulle tidningen behöva antingen 700 nya prenumeranter eller ett prenumerationspris höjt med 100 kr. Årsmötet förordade att man inför en frivillig stödprenumeration på 500 kr och hoppades att cirka tusen prenumeranter är beredda att ställa upp med detta.

Under årsmötet genomfördes även ett grupparbete för att få fram nya idéer om hur man kan öka spridningen av tidningen.

 

NY REDAKTÖR OCH HÖJT PRENUMERATIONSPRIS

Information lämnades om att Fredrik Carlsson kommer att gå in som redaktör för Till Liv på en halvtidstjänst vid årsskiftet.

Sam-Arne Nilsson kommer att fortsätta att arbeta med tidningen men nu på deltid.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 28 september omvaldes Ulf Sjödahl till ordförande, Nils-Göran Nilsson till vice ordförande samt ansvarig utgivare. Karin Andersson blev sekreterare och Ingegerd Johansson kassör. Vidare beslöts bl.a. att höja prenumerationspriset för år 2001 till 340 kronor samt att vädja om stödprenumeration i enlighet med årsmötets förslag.

Vi vill passa på att från föreningen och styrelsen framföra ett varmt tack för allt stöd och all uppmuntran vi får möta i arbetet med vår tidning. Fortsätt att be för tidningsmissionen, för alla medarbetare, för styrelsen och inte minst för vår nye redaktör Fredrik Carlsson.

Ulf Sjödahl

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan