Till tjänst i Guds rike

Till Liv presenterar här två nya medarbetare – Bengt Hjort, ny ordförande för MBV och Eva Andersson, ny redaktör för Till Liv.

Till Liv presenterar här två nya medarbetare – Bengt Hjort, ny ordförande för MBV och Eva Andersson, ny redaktör för Till Liv.

På Sandgatan 14 i Lund äger Kristna Föreningen Filippi sedan 1985 en fastighet, förr kallad Lufthopperiet därför att sjukgymnasterna utbildades där. Vid renoveringen för snart 20 år sen hittades en låda med vykort föreställande huset, sett från trädgården. På baksidan står det tryckt ”Redaktionen, Sandgatan 14, 223 50 Lund”. Redan på 50-talet fanns det alltså en redaktion här – som var förutseende nog att trycka upp vykort så det räcker en tid även för tidningen Till Liv. Det är nämligen där, högst upp i tornrummet, som jag, den nya redaktören för Till Liv, har fått mitt arbetsrum.

Där träffar jag Bengt Hjort som för dagen tillsammans med hustrun Lilli är i Lund då en vän till familjen disputerar. Jag ska göra min första intervju, och det blir alltså med Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners (MBV:s) nye ordförande. Vi slår oss ner i fåtöljerna, tar en kopp kaffe och Cia från intilliggande Design för Livet kommer in och förevigar oss. Vi kan genom fönstret skymta Gamla Kirurgen, Thomanders studenthem, Zettervallska villan och en del tak från den gamla stadskärnan.

– Bengt, börjar jag, det är nu rätt länge sen vi båda var studenter här i Lund och gick på teknis, du på Väg- och Vatten och jag på Arkitektur. Och båda gick vi till onsdagssamlingarna och söndagspredikan på Filippi…

– Ja, jag kom till Lund 1968 och stannade till 1972. Du kom väl 1970?

Jo, det stämmer – och jag har stannat här. Vi är båda överens om att studenttiden i Lund var av stor betydelse. Den goda undervisningen vi fick på onsdagskvällarna på Filippi blev vår bibelskola och den kompletterades med söndagspredikningar. Och gemenskapen i föreningen stärktes genom upprustningen av det gamla Konviktet på Kyrkogatan 19 – vi skrapade tapeter och målade fönster.

1973 fick så Bengt en kallelse från MBV att åka till Etiopien.

– Det var först tänkt ett år men så blev det ungefär fyra år, berättar Bengt. Jag träffade ju Lilli där, hon arbetade också för missionen, som sjuksköterska.

Bengt blev kallad till predikant 1978, men den första predikan höll han dessförinnan i Koffale – det kom nämligen ingen annan predikant!

Vi samtalar en stund med varandra om hur tydligt vi ser att det är Gud som på många sätt lett oss genom livet och vid rätt tid kallat oss in i olika och ibland nya arbetsuppgifter.

– Ja, arbetet med tidningen… Hur ser du på det? Bengt undrar. Tidningen är ju organ för den organisation han är ordförande i.

Jag berättar att det är med rätt stor bävan jag går in i arbetet – jag får be om vishet och behöver förbön. Det finns ju en erfaren redaktion vid min sida, vi gör tidningen tillsammans. Sen ska det också bli spännande. Att ge ut en tidning idag, när vi alla dagligen översköljs med så många ord och dessutom har så lite tid t ex till att läsa, det är en stor utmaning. En önskan är att tidningen ska få vara just ”till liv” – för oss som enskilda men också gärna för våra föreningar eller församlingar.

Bengt berättar om sin nya uppgift:

– Sedan 1993 har jag suttit i MBV:s styrelse och när det i juni skulle utses en ny ordförande var det svårt att dra sig undan. Jag tror, säger han, att Gud ville att jag skulle gå in i den uppgiften, åtminstone något eller några år. Arbetet är idag mycket ett lagarbete, och den nya tekniken gör att vi styrelseledamöter, från olika delar av landet, ibland kan sammanträda med var sin telefon i handen – och ändå börja och sluta med att be och läsa ur Bibeln.

Som ordförande leder Bengt styrelsearbetet och ser till att de frågor som behandlas där tas om hand. Han menar att den viktigaste frågan för MBV är missionsarbetet och det arbetet brinner han för – aktuellt är idag (och troligen framöver) även frågan om hur MBV skall ställa sig till situationen inom Svenska kyrkan. Bengt tror att MBV:s roll i framtiden är att föra vidare det budskap man stått för genom åren – insatt i en ny tid och ny situation. Bibeltroheten och den centrala förkunnelsen om frälsningen i Jesus Kristus är det viktigaste.

Eva Andersson

Fakta:

Eva Andersson

Född: Restenäs, Bohuslän, av skånska föräldrar

Uppväxt: Ljungaskog, Eket

Familj: Sven Olof, civilingenjör, Mattias samt utflugna Sara, David och Jakob

Ålder: två år yngre än Bengt

Bor: Lund

Utbildning: arkitekt

Tidigare tjänster: två perioder på arkitektkontor; däremellan arbetsledare för Filippis hus i Lund och arkitekt för Missionsgården i Åhus; senast ansvarig för förvaltning och uthyrning av bostäder på kyrkliga studenthemmet Laurentiistiftelsen i Lund; därefter arbetslös (dock sysselsatt) ett år

Nuvarande tjänst: fr.o.m. 1/9 redaktör för Till Liv, halvtid

Kristet engagemang: Kristna Föreningen Filippi Lund; församlingen i S:t Laurentii kyrka

 

Bengt Hjort

Född: Asella, Etiopien, av svenska missionärer

Uppväxt: Etiopien

Familj: Lilli, sjuksköterska, samt utflugna Hanna, Mattias och Elisabeth

Ålder: 54 år

Bor: Trönninge strax söder om Halmstad

Utbildning: civilingenjör

Tidigare tjänster: två perioder som missionär, byggare och administratör i Etiopien; däremellan anställning vid ett forskningsinstitut samt disputation i Stockholm

Nuvarande tjänst: universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, (specialitet: stål- och träkonstruktioner) heltid

Kristet engagemang: Halmstads Evang. Luth. Missions- och ungdomsförening; ordförande i Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner, MBV; predikant i MBV; församlingen i Trönninge kyrka

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan