Författare: Birger Grunditz

Vägen till Nicea och vidare – om den nicenska trosbekännelsen. En orientering.

BIRGER GRUNDITZ • Varje söndag läses trosbekännelsens ord vid gudstjänster i vårt land. Oftast används den apostoliska trosbekännelsen. Ibland förekommer den nicenska trosbekännelsen, som tillkom på 300-talet e. Kr. Det är inte allmänt känt under vilka dramatiska omständigheter den kom till. Birger Grunditz är vår ciceron in i 300-talets viktiga kyrkohistoriska skeenden.

Marcion och Montanus – Två villfarande åskådningar under andra århundradet e.Kr.

BIRGER GRUNDITZ • I en tid när Bibeln påstås kunna tolkas på ett flertal sätt – och helst borde alldeles överlämnas till den enskilde att tolka efter eget huvud – kan kyrkohistorien vara en värdefull korrektion. En del frågor och idéer har förts fram och behandlats ingående i svunna tider. Om vi är orienterade i vad som en gång skett, behöver vi inte alltid ”uppfinna hjulet på nytt”. Här introduceras vi av Birger Grunditz i andra århundradets livsavgörande diskussioner och avgränsningar.

Om gnosticismen Ett gammalt problem med nutida förgrening. En orientering.

BIRGER GRUNDITZ • Efter Jesu himmelsfärd inträffar pingstens under som startskottet på en ny tidsålder, den helige Andes tid. Det är också kyrkans tid – som bär vittnesbörd om Kristi Andes närvaro och verksamhet i de troendes enskilda och gemensamma liv. Mycket av vikt finns för oss att lära av de motgångar och segrar som Jesu lärjungar har fått uppleva genom århundradena under Andens ledning och bistånd. En av de första och största utmaningarna i tidig kristen tid var gnosticismen, som här presenteras av Birger Grunditz.