Kategori: #1 2016

Missionsförening och identitet

ERIK J ANDERSSON • I ett föränderligt kyrkligt landskap med allt starkare inslag av sekulära uppfattningar och villoläror, växer behovet av nya attityder och en fördjupad förståelse av en lågkyrklig identitet och kallelse. Det gäller även ELM och missionsföreningen. Denna artikel är en bearbetning av ett föredrag, som missionsledare Erik J Andersson höll i augusti 2015 vid ELM:s förkunnardagar på Åhus Missionsgård.

Ledare: Arrogans eller ödmjukhet?

PETER HENRYSSON • ”Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd” (Ps. 119:99).

Islam och terrorism

KURT CHRISTENSEN • Frågorna kring islamistiska terrordåd hopar sig allt sedan 11 september 2001. Är islam en fredens religion? Eller är det så, att islam naturligen och ofrånkomligen leder till våld, övergrepp och krig? Är det så, att den som ställer en sådan fråga lider av islamofobi? I denna artikel ur danska MF-bladet från Menighetsfakulteten i Århus, Danmark, ger professor Kurt Christensen sin syn på saken.

Kristi återkomst, domen och uppståndelselivet

LARS-ÅKE NILSSON • I Begrunda nr 2-2015 finns en artikel av Lars-Åke Nilsson, ”I väntan på Kristi återkomst”. Vi följer upp artikeln genom att här låta författaren avhandla även Bibelns undervisning om Kristi återkomst, domen och det liv som väntar efter de dödas kroppsliga uppståndelse. Det är ett underbart hopp som tecknas.

Vägen till Nicea och vidare – om den nicenska trosbekännelsen. En orientering.

BIRGER GRUNDITZ • Varje söndag läses trosbekännelsens ord vid gudstjänster i vårt land. Oftast används den apostoliska trosbekännelsen. Ibland förekommer den nicenska trosbekännelsen, som tillkom på 300-talet e. Kr. Det är inte allmänt känt under vilka dramatiska omständigheter den kom till. Birger Grunditz är vår ciceron in i 300-talets viktiga kyrkohistoriska skeenden.