Författare: Göran Johansson

I Guds och kommunens händer

I början av 1970-talet var vi några unga familjer som hade flyttat till Åstorp och som var beredda att satsa på verksamheten inom ELM. Under många år tidigare hade det funnits verksamhet i större och mindre omfattning, dels i ett missionshus som kommunen köpte in men senare rev, dels i… Läs hela artikeln »