I Guds och kommunens händer

I början av 1970-talet var vi några unga familjer som hade flyttat till Åstorp och som var beredda att satsa på verksamheten inom ELM. Under många år tidigare hade det funnits verksamhet i större och mindre omfattning, dels i ett missionshus som kommunen köpte in men senare rev, dels i hyrda lokaler. I och med inflyttningen av några barnfamiljer startade ett barn- och ungdomsarbete som växte och växte. Vi insåg att vi måste lösa lokalfrågan för att kunna ta emot alla som ville komma.

Vi lade våra tankar i Guds och kommunens händer och blev anvisade en tomt för att kunna bygga ett nytt missionshus. Vid kontakten med de blivande grannarna blev vi inte särskilt väl mottagna utan till och med bortkörda från området, men kommunen visade oss en annan, centralt belägen tomt, och vid kontakten med grannarna till den tomten fälldes bland annat kommentaren: ”Kan vi få en bättre granne?” Även om grannarna har skiftat kvarstår fortfarande en god grannsämja.

Vid föreningens årsmöte 1977 beslutades så att bygga ett nytt missionshus. Visst var det med viss vånda som vi tog beslutet men vi hade lagt det i den store byggmästarens händer och han stoppade oss inte. Tomten, som då var åkermark, grovplanerade kommunen utan kostnad, och de olika kunskaperna bland medlemmarna kom till nytta i såväl planering och projektering som i själva byggandet. Herrens välsignelse i det gemensamma arbetet var påtaglig och har följt oss under alla år. Omfattande gåvor av både ekonomiska medel och material bidrog till att vi kunde inviga det ändamålsenliga missionshuset första advent 1978.

Verksamheten växte med bland annat söndagsskola med över 40 barn, hobbygrupper, barntimmar och ungdomssamlingar. Vi nådde många unga från byn och under sista åren vi hade barnverksamhet kom före detta ’hobbybarn’ med sina barn, vilket var en stor inspiration för oss i föreningen. Barnverksamheten i ELM Åstorp har tyvärr minskat senaste åren men frukten av arbetet lever kvar. De som fått undervisning i Guds Ord har med sig den till de platser dit de flyttat.

Vi samlas varje söndag till gudstjänst och övriga grenar i vår verksamhet är bönesamlingar, bibelstudier och fikapaus, en träffpunkt mitt i veckan då både skolungdomar och äldre kommer till missionshuset och får en go´ fika och förhoppningsvis ett ord på vägen.

 

ELM Åstorp genom Göran Johansson och Rune Persson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan