Författare: Martin Andersson

Stunden har kommit

NÅGRA GREKER HADE KOMMIT UPP till Jerusalem för att tillbe Herren och deltaga i påskfirandet. De var troligtvis proselyter, icke-judar, som hade kommit till tro på Israels Gud. Nu vände de sig till Filippus och bad om att få se Jesus.