Författare: Martin Helgesson

Att handskas med sanningen

MARTIN HELGESSON • På det generella skapelseplanet har en stor förändring skett i synen på sanning och i vårt praktiska förhållningssätt till sanning och lögn. Det är en förändring som pågått under lång tid och det är inte helt lätt att få grepp om den. Martin Helgesson hjälper oss med den saken och ger vägledning i hur svårigheter med sanning i dag kan hanteras ur biblisk synvinkel. Artikeln är baserad på ett föredrag som författaren höll på ELM:s årskonferens 2019 i Hässleholm.

Från Hanok till det nya Jerusalem – Staden i Bibeln

MARTIN HELGESSON • Det i någon mån mer lantliga ELM rör sig tydligt mot de större befolkningscentra som städerna utgör, vilket kan väcka blandade känslor. Tradition ställs mot förändring och nyorientering. Men hur skildrar Bibeln stadens ljusa och mörka sidor? Har Gud ett hjärta för stadens myller av människor? Dessa frågor och mycket annat belyser Martin Helgesson i denna artikel.