Författare: Petter Kollberg

Ta vara på tiden!

Hur en människa använder tiden säger något om hur hon ser på den. Är den ond eller god, en gåva eller en rättighet, något att utnyttja eller något att njuta av, något med betydelse för stunden eller också för evigheten? Vi får här reflektera över hur vi förvaltar vår stund på jorden.

Gud gillar att ge – gör du?

Vi känner den alla, den sura känslan av att ge bort det som kunde ge oss själva mer njutning. Men finns det också en glädje att upptäcka i givandet? Vi får här reflektera över vad som händer med oss när vi allt mer börjar likna vår himmelske Far.

Var inte rädd för lidande!

PETTER KOLLBERG • Förföljelsen av kristna i världen har på senare år ökat påtagligt. Det gäller inte minst för de kristna i Mellanöstern. Den saken har inte alltid fått någon större uppmärksamhet i svenska media. Men förföljelser och lidande har alltid följt med evangeliets förkunnelse. När nu budskapet om sådan förföljelse kommer oss nära, behöver vi lyssna till Jesu egna ord av tröst och mod till de sina. Petter Kollbergs föredrag på ELM Syds sommarmöte 2015 i ämnet återges här i lätt redigerat skick.