Författare: Staffan Ljungman

Ängler som pekar som himlen.

Änglar – till Guds och vår tjänst

Änglar var med vid såväl Jesu födelse som vid hans död. Vi har skäl att tro att de också är med i kritiska skeden av våra liv. Gud sänder sina änglar för att tjäna oss.

Rosendal och Rosenius

STAFFAN LJUNGMAN • Som ett led i uppmärksammandet av Carl Olof Rosenius födelse för 200 år sedan, hölls i september 2016 i Kristianstad en temadag om hans liv och verk med medverkande från Sverige och Danmark. Ett av bidragen gällde den svenska högkyrklighetens portalgestalt, Gunnar Rosendal, och hans förhållande till Rosenius. Staffan Ljungman har låtit oss få del av och publicera hans manuskript.