Författare: Timoteo Comez Uriarte

Mission – när insidan blivit berörd

Vi har bett Timoteo, en av de unga medlemmarna i den lutherska kyrkan i Chiclayo, Peru, att reflektera över vad mission är. Han finner att Jesus i sin undervisning har fokus både inåt och utåt.