Kategori: #1 2006

Ämbetsfrågan – En fråga om teologi

LARS-ÅKE NILSSON • Kampen för jämlikhet mellan könen är ett ständigt återkommande tema i massmedia och vardagssamtal bland människor i vårt land. Det finns de som kallar sig feminister och för kampen under fanorna. Det finns de ljumma. Och slutligen finns ”motståndarna, mörkermännen i svarta kappor”. Vad man skall tycka är självklart för de flesta. Det begriper även bakåtsträvarna, de som skall marginaliseras. Någon argumentation är inte nödvändig. Mittåt, tänkte Begrundas red. Vi bad därför artikelförfattaren att på nytt granska sakskälen i frågan om ordningen med kvinnliga präster. Artikeln skulle emellertid behandla inte enbart den frågan utan beröra även det betydligt vidare ämnet om frågans relevans för familjen och för förhållandet mellan man och kvinna. Bibelns undervisning i dessa frågor kan tvivelsutan vara nog så svårsmält för vår tid. Är vi villiga att rätta oss efter Bibelns undervisning i denna del?

Petrus och syndernas förlåtelse

MARTIN LUTHER • ”Simon Petrus stod där och värmde sig. Då sade de till honom: ’Är inte du också en av hans lärjungar?’ Han nekade och sade: ’Det är jag inte.’” Joh. 18:25.

Med Paulus på livsåskådningstorget

LARS DAHLE • Om Apg. 17:16–34 som apologetisk modell. För apostlarna gick proklamation och argumentation hand i hand i förmedlingen av kristen tro. Detta ser vi inte minst i berättelsen om Paulus på det förkristna Atens torg. Lukas ger här sina läsare en apologetisk förebild som är tillämpbar också på vår tids efterkristna livsåskådningstorg.

Hur mår jag? Om psykologiserad kristen tro

JOHANNES HELLBERG • I traditionell evangelisk förkunnelse har en oro över den egna frälsningsvissheten parerats med betoning av mera objektiva förhållanden som Kristi fullbordade verk på korset. Hur skall man då se på och förhålla sig till mera subjektiva moment som sina egna känslor? Skall de ges någon uppmärksamhet? Är det alls en relevant fråga: Hur mår jag?