Kategori: #1 2011

Kunskap och tro inför Skriftens ord

BENGT HÄGGLUND • Klassisk luthersk tro innebär att tron ges en objektiv sida och en subjektiv. Det är något faktiskt som har hänt i historien, Jesu födelse, död och uppståndelse, som bejakas som fakta av den troende men också utgör grund för en personlig förtröstan på Jesus som Frälsaren. Det kan verka enkelt och kanske självklart. Så är idag inte fallet, påstår artikelförfattaren, som också förklarar varför.
Artikeln är ursprungligen ett föredrag av Bengt Hägglund som hölls vid Församlingsfakultetens bibelkonferens i Göteborg den 19 november 2010. Konferensen hölls i samband med professor Hägglunds 90-årsdag. Artikeln publicerades först i Hälsning från Församlingsfakulteten nr 1-2011 och återges här.

Att nå det sekulariserade Europa

STEFAN GUSTAVSSON • Denna artikel är en översättning av Stefan Gustavssons föredrag i maj 2010 på en konferens till 100-årsminnet av den stora missionskonferensen i Edinburgh 1910, Tokyo Global Mission Consultation and Celebration. Gustavsson har genom mångårigt arbete för European Leadership Forum utvecklat ett naturligt fokus på förutsättningarna för evangeliets spridning i ett efterkristet Europa. Han delar här i ett globalt sammanhang med sig av sina iakttagelser.
Artikeln har varit publicerad i tidskriften Theofilos nr 4-2010 och återges här med vederbörliga tillstånd.

Hörnstenen

MARTIN LUTHER • ”Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, har blivit en hörnsten.” PS. 118:22

Jesus i den offentliga debatten – Hjälper offentligheten människor till tro?

JONAS FJERTORP • Evangeliet möter överallt motstånd. Det finns de som anser att det offentliga rummet ska hållas rent från kristen tro och andra religiösa uppfattningar. Icke så Jonas Fjertorp som i samband med sin disputation nyligen gjorde en poäng av att kristen tro relaterar till både kunskap och vetenskap.

Enhet på goda grunder – Samling och förening på Guds initiativ

LARS ÅKE NILSSON • Vi följer upp en artikel i Begrunda nr 2-2010 (s. 4-11) om kärleken mellan kristna av Thomas Nilsson med att peka på den kristna plikten att verka för även en synlig enhet och enighet mellan kristna ur alla folk som utgör Kristi kropp – liksom förutsättningarna för att det ska kunna ske.

Ledare: Noa – en hedersman

PETER HENRYSSON • När Noa gick ut ur arken möttes han av ett fullständigt förändrat landskap. Det gröna spirade på nytt, men inget mänskligt liv fanns kvar. ”Alla levande varelser på jordens yta” hade utplånats, ”både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar” (1 Mos 7:23). ”Bara Noa och de som var med honom i arken räddades.”