Kategori: #1 2012

Kristus – förstlingen av de insomnade

MARTIN LUTHER • ”Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.” 1 Kor. 15:20.

Intelligent design – en vetenskaplig revolution som kom av sig?

MATS SELANDER • Helt nya och lovvärda initiativ för att i det naturvetenskapliga sammanhanget ge utrymme för reflektion och tillämpning av den bibliska skapelsetanken har tagits på senare år. Initiativen har gett upphov till en rörelse som kallas intelligent design, som i grunden har utmanat förhärskande naturalistiskt synsätt som bygger på slump – och inte på tanke. Mats Selander står för presentationen.

Kärt barn har många namn – om kyrkan i Bibeln

LARS ÅKE NILSSON • Många olika uppfattningar finns om kyrkan och vad den ska vara bra till. Redan Luther hade anledning att betona att kyrkan inte syftar på en byggnad utan är ett annat namn på den inbördes gemenskapen mellan alla dem som tror på Kristus och Gud själv. Lars-Åke Nilsson leder oss här genom undervisning om kyrkan i Bibeln och väver ihop NT med GT till en innehållsrik och mångfacetterad berättande tapet à la Bayeux.

Anden i Första Petrusbrevet

ERIK J ANDERSSON • Den förändring som skedde med Jesu lärjungar – som hade lämnat honom i sticket när snaran drogs åt kring Mästaren – är häpnadsväckande. Den utgjorde gnistan som över tid satte en hel värld i brand och som fortfarande brinner – evangeliets eld. Förklaringen till den mirakulösa förändringen är att Jesus gav lärjungarna sin Ande. Den som mer än någon annan står som representant för detta under är Petrus – som på pingstdagen vände sin förnekelse i frimodig bekännelse och predikan. Petrus har även i sina brev undervisat om den Helige Ande. Erik J Andersson leder oss i ett bibelstudium över det första av hans brev.

Tankar och råd till ELM 100 år

STEFAN GUSTAVSSOn • Vid jubileumshögtiden 2011 höll Stefan Gustavsson ett anförande med tankar och råd till hundraåringen ELM. Det finns sedan tidigare tillgängligt på ljudfil. Vi är glada att nu kunna publicera det även i skrift. Det tar upp frågor om motstånd och anpassning till den omgivande kulturen och diskuterar behov av prioriteringar med hänsyn till sociologiska och ideologiska förändringar som skett under ett svunnet sekel – allt för att kunna behålla evangeliet oförändrat livgivande för kommande dagar och generationer.

Ledare: Varför tappar evangeliet om Jesus mark?

PETER HENRYSSON • Den fantastiska berättelsen om Jesus fortsätter att orsaka ringar på vattnet ut över hela världen. Den berör än idag människor runt hela vår jord. För människor i djupaste mörker, förnedring och förtvivlan förmår evangeliet om Jesus att väcka hopp, föda liv och ge vägledning till liv. Varför är det så? Kraften i evangeliet om Jesus ligger huvudsakligen inte i att det är fantastiskt utan i att det är sant. Det är därför som Jesus fortfarande är en viktig person i historien och därför som evangeliet än idag har livgivande konsekvenser med sig. Evangeliet om Jesus Kristus är sanning och liv.