Kategori: #1 2014

Feminism och Bibeln

PETER HENRYSSON • Om vi vill betrakta tillvaron endast utifrån vår tids och kulturs perspektiv kan en feministisk utgångspunkt te sig naturlig. Den som vill kunna motivera en uppfattning i fråga om manligt och kvinnligt oberoende av vår egen tid och kultur har anledning att se den som mindre självklar.

Oscar Ahnfelt – ett 200-årsminne

BÖRJE KARLSSON • En av 1800-talsväckelsens stora namn tillsammans med C.O. Rosenius och Lina Sandell är en skåning av prästsläkt,
Oscar Ahnfelt. Han är mest känd för sina sånger men verkade även som predikant i roseniansk anda i hela Skandinavien. I vårt grannland i sydväst blev han ”Rosenius” för danskarna och hade ännu större betydelse. Börje Karlsson tecknar här ett djupare porträtt.

Vad hände den första pingstdagen?

BENGT HOLMBERG • Pingsten är en av de stora kristna högtiderna under året. Men det är kanske inte riktigt klart vad pingsten handlar om. Man talar ibland om ”hänryckningens tid” och det kan låta som om det enbart skulle vara en kyrklig variant av vårens eller förälskelsens rus. Men vad står pingsten egentligen för och vad hände den första pingsten? Tidigare missionär och professor Bengt Holmberg berättar i denna artikel om två pingstunder.

Något för predikanter

AXEL B SVENSSON • För nittio år sedan skrev och publicerade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners portalgestalt, Axel B. Svensson (1879–1967), i sin tidning, Nya Väktaren, en essä som innehåller något för predikanter. Den handlar om kulturens och studiernas betydelse för predikan och den förtjänar att på nytt publiceras. Senast trycktes essän i samlingen Predikan i anda och sanning, BV-Förlag, Stockholm 1990.