Kategori: #1 2018

Ledare: Rättvisa och kärlek i verkliga livet

PETER HENRYSSON • Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. (5 Mos. 6:6)

Boken som skapade vår värld – hur Bibeln formade den västerländska civilisationens själ, del två

GUNNAR DAVIDSSON • I förra numret av Begrunda (2-2017) publicerades den första delen av en presentation av den klarsynte indiern Vishal Mangalwadis stora bok om Bibelns grundläggande betydelse för den västerländska kulturens framväxt och blomstring. Vår ledsagare även denna gång är Gunnar Davisson, Lund, som här i en andra och avslutande del förmedlar ytterligare intryck av Mangalwadis viktiga arbete.

Förnyelsen av sångskatten i Lova Herren – språkliga och teologiska överväganden

JOHAN ÅSTRÖM • Arbetet med att revidera sångboken Lova Herren (1988) har pågått en tid. Vi vill här låta en av kommitténs medlemmar, Johan Åström, Alingsås, ge en inblick i hur revideringsarbetet fortlöper och vilka språkliga och teologiska utmaningar som möter på vägen.

Politisk, social eller andlig revolution? – Ville de första kristna revolutionera romarriket?

DANIEL JOHANSSON • Kan den postkoloniala kritiken användas som ett sätt att bättre förstå Nya Testamentets budskap till världen? Det finns de som gör gällande att så är fallet. Daniel Johansson, Församlingsfakulteten, Göteborg, beskriver i denna artikel hur kritiken ser ut och visar på dess förtjänster och svaga punkter.

Närvaro

MARTIN LUTHER • När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. (Mark. 16:19)