Kategori: #1 2019

Människa med kropp och själ

CHRISTIAN BRAW • Det har sagts att frågan om människosyn var 1900-talets stora utmaning för världen. I Väst hade den gamla kristna synen på människan blivit utsatt för generalangrepp genom nya synsätt med sanningsanspråk hos Charles Darwin, Karl Marx och Sigmund Freud. Under 1900-talet skördades frukterna av reduktionen av människan till ett djur, en socio-ekonomisk kugge respektive en driftstyrd varelse utan egentligt inneboende värde i en gudlös värld. Två katastrofala världskrig, förintelse, folkdeportationer och kulturrevolution framstår som lika logiska som avskräckande utflöden av en låg syn på människan. Men kanske också den kristna människo­synen kan behöva en justering i mindre världsfrånvänd riktning? Denna essä är hämtad från författarens bok Den största resan, BV-Förlag 2018, publicerad med tillstånd.

Korset – om kyrkans liv och uppdrag i världen

MAGNUS PERSSON • Magnus Persson, tidigare pastor i församlingen United i Malmö, har omvärderat inriktningen i sin förkunnelse och tagit starka intryck av Luther och Rosenius, vilket väckt visst uppseende. Som ett led i omorienteringen har han skrivit en bok om kyrkans, dvs de kristnas, utmärkande drag. I boken går han igenom Luthers sju kännetecken på kyrkan. Det sista kännetecknet är korset, vilket får ett eget kapitel i boken, Kristi kyrka – om kyrkans kännetecken (2017). Korsets skandal är för de heliga kärnan i deras styrka. Texten publiceras med vederbörligt tillstånd.