Kategori: Februari 2020

Mot ljusare tider?

En samlande person i ELM-rörelsen är missionsledare Daniel Ringdahl. I Till Liv skriver han under rubriken ”Missionsledaren”.

Redaktören har ordet • februari 2020

Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. (2 Mos. 20:2–3)