Kategori: Juli/Augusti 2008

Vi ber till Far

… och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Matt. 6:12

Förlåtelse i våra relationer

Det är inte lätt med relationer. Eftersom vi inte är felfria händer det ofta att vi sårar varandra. Men då ställs vi inför ett vägval – välj förlåtelsens väg.

Stå upp för det objektiva!

I dag anser de flesta att tron på Gud inte bidrar med så mycket positiv kraft till en människas liv, en kultur eller ett samhälle. Det är ett stort misstag. Problemet med en nedvärdering av tron på Gud är att människan då obevekligt trycks in i en subjektivism som blir… Läs hela artikeln »