Kategori: Oktober 2004

Skapad till Guds avbild

En fri, självständig människa vill bestämma själv vilka principer hon ska leva efter – och hon menar sig vara kapabel till det. En sådan tanke genomsyrar bland annat hur vi ser på de ofödda barnen, på äktenskapet och på den åldrande människan. Vad innebär då den kristna människosynen?
Vilka konsekvenser får det att Gud har skapat människan, till sin avbild?

Tacka Gud och hitta din rätta plats

Aposteln Paulus uppmanar oss i 1 Tess. 5:18: Tacka Gud i alla livets förhållanden! Vilken utmaning! Tacka Gud i medgången! Då det lyckas väl, är du nöjd och glad. Då är det lätt att tacka, men så ofta jag glömmer det – du också? Tacka Gud då – han har… Läs hela artikeln »