Tacka Gud och hitta din rätta plats

Aposteln Paulus uppmanar oss i 1 Tess. 5:18: Tacka Gud i alla livets förhållanden! Vilken utmaning!
Tacka Gud i medgången! Då det lyckas väl, är du nöjd och glad. Då är det lätt att tacka, men så ofta jag glömmer det – du också? Tacka Gud då – han har ju gett dig möjligheterna, förutsättningarna. Vad har du som du inte ytterst har fått av Gud, han som skapar och uppehåller allt liv? Då du och jag besinnar det – ger tid för eftertanke i lugn och ro – då inser vi vårt beroende av Gud och allt skapat och tacket får större plats i våra liv.
Tacka Gud i motgången! Då du har problem kanske du ber Gud om hjälp, men att tacka då – är det verkligen rimligt? Finns det orsak till det?
• Problem uppstår ofta på grund av egoism, bekvämlighet, maktbegär m.m. Gäller det dig också? I så fall finns det anledning att be om förlåtelse. Den vägen är öppen för oss alla. Mycket kan lösas om du går denna förlåtelsens väg med Gud och med människor. Tacket kommer då att riktas till Jesus för hans lidande och död på korset, till Jesus som öppnat denna förlåtelsens väg. Så blir ditt beroende av honom tydligt och du hittar din rätta plats som befriad, förlåten syndare.
• Problem beror också på ondskan runt omkring oss – hos medmänniskor, genom sjukdomar, naturkatastrofer och genom verk av ondskans andemakter (se Ef. 6). Kan du och jag tacka då? Och göra det ärligt? För utan ärlighet kommer inget gott, ingen välsignelse ut av tacket. Jag personligen har svårt att tacka för det onda, men kan tacka för Jesu seger, också över ondskans andemakter (Kol. 2:15).
Ondskan drabbar oss, ibland gång på gång, men den kan inte få den slutgiltiga segern, då vi lever i gemenskap med Jesus. Då får du och jag leva för alltid, även efter döden, tillsammans med honom, dödens överman.

Därför finns det skäl att tacka Gud – i alla förhållanden. Gör det! Men du tar en ’risk’. Om du gör det blir ditt liv annorlunda. Tyngdpunkten förskjuts, från dig själv i centrum, till Gud. Du börjar hitta din plats i skapelsen, den förunderligt rika – och i Guds rike, som en frigjord syndare. Och livet blir enklare och mer meningsfyllt, om än svårare ibland.
Bön: Gud, du helige och barmhärtige, tack för att du öppnar ögonen på mig så att jag ser allt jag äger i och genom dig, du Treenige Gud! Tack för… (fortsätt själv!)

Lasse Johansson
Predikant och läkare, Asella, Etiopien

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan