Etikett: 3:e trosartikeln

Jag tror på den Helige Ande

I de föregående två numren har vi behandlat trosbekännelsens första och andra
trosartikel. Här följer en genomgång av den tredje och sista trosartikeln.

Trons artiklar: Tredje artikeln

Tredje Trosartikeln med dess förklaring ger oss viktig undervisning om att det inte är människan som avgör sig för Gud. Hon är helt beroende av den Helige Andes verk genom Gud ord. Vi får också reda på att de heligas samfund inte är identiskt med någon viss, synlig kyrka.