Kategori: September 2003

Är det riktigt att döpa barn?

Låt oss se efter i 1878 års katekesutveckling. Svaret på fråga 222 lyder så: ”Även barnen ska genom dopet göras till lärjungar ty Kristus säger: ’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte…’” När Jesus gav missionbefallningen sade han inte att barn var undantagna. Gör alla till mina lärjungar:… Läs hela artikeln »

Familjeplaneringens frågor

Varje äkta par funderar kring frågor om familjeplanering. Hur många barn önskar vi? När? Ska vi låta dem komma som de kommer eller ska vi planera på något sätt? Annemarie Ekström, som är fembarnsmor och legitimerad barnmorska, ger oss en del tankar till vägledning i hur man i dessa frågor kan vara trogen Herrens vilja.

Kristus i GT

Under året som gått har vi i två artiklar behandlat hur Kristus är synlig i Gamla Testamentet. Här följer den sista i denna serie.

Jag tror på den Helige Ande

I de föregående två numren har vi behandlat trosbekännelsens första och andra
trosartikel. Här följer en genomgång av den tredje och sista trosartikeln.

Sund undervisning, goda föredömen och personlig omsorg

– nycklarna till framgångsrikt ungdomsarbete.
Intervju med en avgående ungdomssekreterare

Saxat & utblickar

Luther och nyttan med predikan Teol. dr Bernice Sundkvist har i avhandlingen Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse undersökt Luthers syn på vad en predikan är och skall vara. Christian Braw har i somras recenserat den i Svenska Dagbladet. Luther menar att predikan inte är ”ett tal om något långt… Läs hela artikeln »

Mitt hjärtas klippa

Efter tolv års skolgång fick jag äntligen sätta på mig den vita mössan. Första sommaren i min ljusnande framtid har utspelat sig på ett äldreboende, på Fridhem och i en randig hängmatta.

Redaktörsskifte för Till Liv

Nuvarande redaktören för Till Liv, Fredrik Carlsson, lämnar under hösten arbetet som redaktör för tidningen. Fredrik har varit en mycket uppskattad medarbetare och vi hade gärna sett att han arbetat vidare för Till Liv, men nya uppgifter väntar.   Fredrik, vad är det som gör att du har sagt upp… Läs hela artikeln »

Vad är en nådegåva?

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd (1 Petr. 4:10). Nådegåvor är något som Herren ger åt sin församling, både till enskildas och hela församlingens uppbyggelse och växt (1 Kor. 14: 4, 12). Bibeln säger att Anden efter sin… Läs hela artikeln »

Under molnstoden

Små, lätta moln seglar på min himmel, min himmel som är blå, eller ”inte ett moln så långt ögat kan nå…” Ja, det är väl så vi helst vill ha det. Ett bekymmersfritt, behagligt liv. Men nu är det ju sällan som det är på det viset.