Etikett: Änglar

Ängler som pekar som himlen.

Änglar – till Guds och vår tjänst

Änglar var med vid såväl Jesu födelse som vid hans död. Vi har skäl att tro att de också är med i kritiska skeden av våra liv. Gud sänder sina änglar för att tjäna oss.