Etikett: Bertil

Upprop – se hit!

Biskop Bertil Gärtner, preses i Svenska kyrkans fria synod, har sänt ut ett upprop till kristna i vårt land, med följande inbjudan: ”Alla som vill hålla fast vid skrift och tradition utan att alls vilja lämna sin kyrka inbjuds härmed till ett landsmöte för att samtala om den en gång… Läs hela artikeln »