Kategori: Augusti/september 1997

Lev livet framlänges

För något år sedan utkom på danska en bok om Søren Kierkegaard med titeln ”Livet förstås baglæns men må leves forlæns”. Kierkegaard – i det efterföljande benämns han på danskt manér endast som K – räknas i dag som en av Danmarks främsta författare och sannolikt som den störste filosof… Läs hela artikeln »

Anteckningar från Sommarbibelskola -97

Sommarbibelskola är toppen! Gör om det här! Ja, så lät det efter premiären på Fridhem förra sommaren. Därför planerades en uppföljare. Den 20–24 juli blev den verklighet – Sommarbibelskolan -97! Antal: 30–40. Sörlänningar: 25%. Ålder: 15–25. Lektioner/dag: 4. Huvudämne: Romarbrevet. Övriga ämnen: Apologetik, skapelse – evolution, kristendom – islam. Kvällsprogram: Nådegåvorna,… Läs hela artikeln »

Sök livet därovan…

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Kol.3:2. ”Lev livet och gör dig goda dagar! – Satsa på dig själv! – Ät, drick och var glad!” lyder trendsättarnas budskap i dag. Vem kan längre tro på ett liv efter detta? Knappast en modern,… Läs hela artikeln »

Från fäderna

Evangelium talar inte alls om gärningar, påbjudna i Guds lag eller av människor, utan predikar och undervisar endast om den obegripliga och outsägliga Guds barmhärtighet och kärlek som han bevisat oss ovärdiga och fördömda syndare. Då den milde och barmhärtige Fadern såg oss så nedtyngda och så fast kvarhållna under… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ERITREA Den 1 augusti reste Barnabas Mebrahtu till Asmara, Eritrea, för att påbörja arbetet med musikskoleprojektet i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr). ETIOPIEN Kristina och Per-Ebbe Ingvert återvände den 3 juli till Addis Abeba för ytterligare ett års tjänst i den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). I mitten av… Läs hela artikeln »

Nygamla missionärer på plats

Ett urdrag ur ett rundbrev av Karin Gunnarsson

På resa från Maasai till Marsabit – Ropen från dalen

Ann-Mari Wiberg tar oss med på ännu en resa genom Kenya – denna gång går turen igenom centrala Kenya.

När tiden är inne

Tiden mellan den 8/6 och 26/6 1997 gjorde biträdande missionssekreterare Per-Martin Hjort på MBV:s vägnar ett besök i Eritrea och Etiopien. Här följer hans rapport – det händer saker där ute!

Recension

SAMTAL OM GUD av KG Hammar. Arcus förlag och Verbum förlag. 67 sid. Pris: 75 kronor. Ärkebiskopen vill ”komma bakom ytliga associationer som de tre bokstäverna G-U-D kan ge” och uppmuntra till ”ett nytt och fördjupat samtal om G-U-D”. I en inledande läsanvisning definierar han sina begrepp: ”Med ’Gud’ (d.v.s…. Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

– Kan du förstå att jag sörjer över att inte få möta dig i nästa liv? – Jovisst, svarade jag. Det kan jag väl förstå. – Fast du inte tror? –Man kan väl förstå fast man inte tror själv. Så återger författaren och läkaren PC Jersild i Fem hjärtan i… Läs hela artikeln »