Etikett: Gud och det onda

Var finns Gud i katastrofen?

Någon gång kan tillvaron rubbas i sina grundvalar så att tilliten till livet rycks undan. Alla drabbas av olyckor och sorger. Men att vi vacklar och verkar brytas sönder, betyder inte att Gud inte vet, delar och bär.